Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Venntiv en Knippenborg Subsidieadvies BV nieuwe kennispartners van VNO-NCW Midden

VNO-NCW Midden heeft onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend met Venntiv en Knippenborg subsidieadvies BV. De komende 2 jaar zetten we samen in op kennisdeling rondom investeringsprojecten, op thema’s waar nationale of Europese subsidieregelingen leden kunnen helpen om te investeren in brede welvaart. Daarbij betrekken alle partijen ook andere partners, zodat er mooie verbindingen ontstaan.

Siegfried Doetjes, managing director van Venntiv: “Wij zien de samenwerking met VNO-NCW Midden en met de leden vooral als een uitwisseling van kennis. Wij van onze kant denken daarbij aan het aanbieden van masterclasses over actuele onderwerpen die wij in overleg met de leden bepalen”. Zo zullen er in 2022 bij leden op locatie kleinschalige evenementen plaatsvinden waarin we leren van koplopers en samen met de leden werken aan gemeenschappelijke projecten. Denk bijvoorbeeld aan smart industry toepassingen in je bedrijf, duurzaam bouwen of de kansen van het Fit For 55, het nieuwe duurzaamheidsprogramma van de Europese Unie.

Gerwin Knippenborg, directeur van Knippenborg subsidieadvies: “Wij zien in samenwerking met VNO-NCW Midden een manier om in Oost- en Midden Nederland de samenwerking te intensiveren met het mkb en hen te ondersteunen meer uit de nationale en Europese fondsen te halen. De overheid zet vol in op duurzaamheid en het halen van de klimaatdoelstellingen. Dit biedt veel kansen voor ondernemers op het gebied van innoveren, slim produceren, verduurzamen, recyclen en energie besparen. Wij willen die ondernemers helpen om deze kansen om te zetten in subsidies.”

Karel Heijink, directeur van VNO-NCW Midden, is blij met de samenwerking: “Beide kennispartners hebben een team van betrokken specialisten die zich graag inzetten om ondernemers verder te helpen. Onze leden kunnen dus profiteren van de kennis en kunde in dit partnerschap.”

Venntiv helpt koplopers vooruit door hun ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie maximale realisatiekracht te geven. Vanuit Apeldoorn halen hun subsidiespecialisten alles uit subsidies, overheidsleningen, financieringen en belastingvoordelen.

Knippenborg Subsidieadvies BV helpt bedrijven van groot tot klein bij het aanvragen van subsidies. Van WBSO tot energiesubsidies, van Europese tot regionale en lokale subsidies en van de technische sector tot de agrarische sector. Daarnaast ondersteunen beide partners ook in het traject dat volgt op een toegekende subsidie, ze zorgen ervoor dat leden aan alle administratieve verplichtingen, zoals tussenrapportages en verplichte meldingen, voldoen.