Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Veranderingen

Ook dit jaar begint met vele veranderingen op fiscaal gebied. Het lijstje is veelomvattend: BTW verhoging, veranderingen in aftrekposten, korte periode verrekening verliezen en de beperking afschrijving gebouwen. Het meest positieve binnen het rijtje veranderingen is de verlaging VPB. En wellicht hoort in de rijtje ook thuis de aanscherping van de ‘wet milieubeheer en informatieplicht energiebesparing’. Uiterlijk 1 juli aanstaande dient u een rapport te sturen aan het bevoegd gezag inzake uw vorderingen rondom energiebesparing in uw bedrijf. Uitgebreide informatie vindt u terug op de websites van onder meer Infomil en RVO. Dat levert u overigens wel een aanzienlijke besparing op in uw energieverbruik en voorkomt boetes. Nu geloof ik meer in wortels dan in stokken, maar blijkbaar zijn wortels hier een gepasseerd station.

Ik heb niets tegen verandering. Stelt u zich voor dat iedere dag hetzelfde is als de voorgaande. Hetzelfde werk, dezelfde uitdagingen, geen nieuwe mensen tegenkomen, niets leren. Het betekent stilstand. Verandering moet wel een positieve impuls geven. En soms kan een negatieve verandering ook een positieve impuls geven. De energietransitie, hoewel deels ingegeven vanuit de wens om te voorkomen dat ons Groningen verder wegzakt, geeft wel degelijk een impuls aan innovatie en verduurzaming. Soms moet een overheid ook de norm stellen en als gids dienen. Dan kunnen wij ondernemers weer innoveren en nieuwe verdienmodellen bedenken. En in dit geval wordt onze aarde daar echt beter van.

Een doemscenario tekent zich evenwel al af. In Overijssel dreigt het elektriciteitsnet als gevolg van de toegenomen duurzaam opgewekte stroom vol te lopen. Om dat te voorkomen moet er weer geïnvesteerd worden in het elektriciteitsnet en een oplossing is alvast ‘smart grids’. Een innovatie die inmiddels in Loenen (Gelderland) wordt uitgewerkt door het Duurzaam Platform Loenen. Innovatie uit de Stedendriehoek die als leidraad voor heel Europa gaat gelden!

Wij nemen dus ook dit jaar de toegenomen regeldruk voor lief, melden netjes wat wij aan energiebesparende maatregelen nemen en doen iets goeds voor het milieu. En er ontstaat ongetwijfeld spin off uit de vele innovaties die nodig zijn om dit in goede banen te leiden.

Namens het bestuur van VNO-NCW Stedendriehoek wensen wij u goede zaken en een innovatief 2019.

Rijn Platteel
voorzitter VNO-NCW Stedendriehoek

NB. Lees hier op de website van RTLZ wat er voor ondernemers verandert in 2019