Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Verduurzaming bedrijfspanden

Het ontwerp-klimaatakkoord voorziet een ambitieuze verduurzaming van de gebouwde omgeving en dus ook van bedrijfspanden. Dat raakt ondernemers in hun hoedanigheid als bedrijfseigenaar in alle sectoren.
VNO-NCW en MKB-Nederland willen daarom graag met het oog op een effectieve belangenbehartiging een goed beeld krijgen van de plannen en verwachtingen van ondernemers op dit punt en vragen uw medewerking om de enquête in te vullen.

De uitkomst van de enquête kan nuttige informatie bieden voor het ontwerp-klimaatakkoord en aandachtspunten die VNO-NCW en MKB-Nederland daarbij naar voren moeten brengen, maar ook inzicht in welke handvatten ondernemers hierbij nuttig achten.

Vul de enquête voor 10 juni in

www.energietransitie.onderzoek.nl

(De gegevens worden geanonimiseerd en de uitkomsten van de vragenlijst worden met u gedeeld).