Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Verkenning A6 zon Lelystad Dronten gestart

In de verkenning A6 zon Lelystad Dronten wordt gekeken naar de mogelijkheden van zonne-energie langs de A6 van aansluiting 8 tot aan de Ketelbrug. Het uitgangspunt van deze verkenning is om dit samen met omwonenden, omgevingspartijen of belanghebbenden te doen. Rijkswaterstaat heeft voor deze verkenning een online platform ingericht.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Rijksoverheid, waar mogelijk, de gronden die in haar bezit zijn beschikbaar stelt voor de klimaatopgave, in het bijzonder voor hernieuwbare energie. Daarnaast heeft de provincie Flevoland in 2017 aan de toenmalige ministers van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken verzocht de mogelijkheden te verkennen om hernieuwbare energie in te passen in de geplande wegverbreding van de A6.

Het uitgangspunt van deze verkenning is om samen met omwonenden, omgevingspartijen of belanghebbenden te werken aan deze verkenning. Op deze wijze wil Rijkswaterstaat tot een resultaat komen waar omwonenden, gebruikers, belanghebbenden en bestuurders achter staan. Op deze website vind je meer informatie over hoe en wanneer je mee kunt denken met deze verkenning. Periodiek organiseert Rijkswaterstaat over deze verkenning online sessies waaraan je kunt deelnemen. Meer informatie tref je aan op bovengenoemde website van Rijkswaterstaat.