Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

De ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 voor de maanden  juni, tot en met september 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV. Deze verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de eerste, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020 (was januari 2020). Daarnaast wordt als correctie op de eerste NOW-regeling mogelijk dat bij de subsidievaststelling de loonsom in de maanden maart, april en mei 2020 wordt genomen, mits deze hoger is dan driemaal de loonsom van januari 2020. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een onderneming die gebruik maakt van de verlengde NOW over het jaar 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de verlengde NOW blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. De boete is dus geschrapt, behalve voor massaontslagen van 20 of meer werknemers, waarvoor de werkgever geen akkoord met vakbonden over de ontslagaanvraag heeft. Daarvoor geldt een boete van 5% van de uiteindelijke subsidie. Dit aantal van 20 of meer sluit aan bij de regels op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag, die blijven gelden. Ook blijft de wettelijke regeling bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die NOW-subsidie vragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de verlengde NOW een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma ‘NL leert door’ waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Klik hier meer informatie over de verlengde NOW en voor de laatste update per 28 mei 2020 klik hier.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor de komende vier maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)
Voor flexwerkers die tussen wal en schip zijn geraakt (baan/inkomsten verloren zonder recht op WW), wordt de TOFA voorgesteld. Omdat de regeling eenvoudig en snel uitvoerbaar moet zijn, komt de TOFA neer op een vaste tegemoetkoming van 600 euro per maand voor vier maanden. Deze tegemoetkoming is voor mensen die in februari minimaal 500 euro bruto verdienden, maar dat bedrag in april met minimaal de helft zagen teruglopen. Wie in april desondanks meer dan 600 euro bruto verdiende, ontvangt geen tegemoetkoming. Ook mag de aanvrager geen aanspraak hebben gemaakt op een andere inkomensvoorziening, zoals bijstand uit de TOGS-regeling.

Bijdrage van Wouter Ribbers, arbeidsjurist bij onze kennispartner JPR Advocaten