Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Vernieuwer gezocht in Midden-Utrecht

Gezocht: innovatief project
Om precies te zijn: een intermediair die frisse ideeën heeft om de kansen op duurzaam werk voor kwetsbare werkzoekenden te vergroten. Bent u zo’n intermediair in de regio Midden-Utrecht die in een anders-dan-anders project aan de slag wil? Kunt u een nieuwe brug slaan tussen deze werkzoekenden en werkgevers? Dien dan nu uw projectvoorstel in, want wij stellen voor het project tot € 45.000,- aan cofinanciering beschikbaar!

‘Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt’ is een relatief begrip. Sommige mensen hebben wat hulp nodig om jobfit te worden. Met deze werkzoekenden zijn  veel meer succesvolle matches te maken dan verondersteld. Wij zijn op zoek naar omdenkers onder de intermediairs. De matchers bij uitstek, die in dit project nieuwe wegen willen bewandelen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Dat er krapte is duidt op een mismatch op de arbeidsmarkt. Er staan grote groepen mensen langs de kant of werken niet naar hun volledige potentieel.. Vraag en aanbod vinden elkaar niet goed genoeg en dat kan anders. Door anders te werven, het werk aantrekkelijker te maken, te selecteren, te ontwikkelen, te scholen… U kent de markt, u weet het best wat nodig en passend is. Zo leren we met elkaar nog beter wat werkt voor een inclusieve arbeidsmarkt.

Uw voordeel
De innovatieregeling voor intermediairs in het kader van Perspectief op Werk voorziet in een vorm van cofinanciering. U kunt voor het project maximaal € 45.000,- aan cofinanciering ontvangen om uw project te realiseren. Voor het andere deel van de financiering  zorgt u zelf.

Hoe werkt het?
U stelt een korte, bondige projectbeschrijving op. Die bevat in ieder geval:

·        Een omschrijving van het project en de activiteiten

·        De beoogde resultaten

·        Een omschrijving van het innovatieve karakter van het project

·        Een (tijds)planning

·        Een begroting, inclusief cofinanciering

U stuurt uw aanvraag naar het bureau van VNO-NCW Midden. Zij voeren de innovatieregeling uit namens de Utrechtse Werktafel, een samenwerkingsverband van arbeidsmarktpartijen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. De contactgegevens van VNO-NCW Midden vindt u onderaan dit bericht.

We hanteren een brede definitie van intermediairs. Ook allianties en andere partijen met het doel om mensen uit de doelgroep te begeleiden richting arbeidsmarkt, komen in aanmerking voor deze innovatieregeling.

Toekenning van de middelen vindt plaats op basis van een puntentelling van vastgestelde criteria. De hoogst scorende partij wordt geselecteerd.

Belangrijkste criteria
·        Het project is vernieuwend;

·        In het project zit een duidelijke leercomponent, zodat werkzoekenden zich kunnen kwalificeren voor een duurzame kans op de arbeidsmarkt;

·        Aan het project zijn daadwerkelijk werkgevers gekoppeld met betaalde banen met duurzaam werk;

·        Het project heeft een leereffect voor andere arbeidsmarktpartijen waar het gaat om het vergroten van kansen op duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook  geeft  het project  handvatten voor borging van dit leereffect;

·        De aanvrager en uitvoerder zijn gevestigd in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Start
De regeling wordt geopend op 15 april 2021. Vanaf die datum hebt u vier weken de tijd om je plan op hoofdlijnen in te dienen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de regeling? Neem dan gerust contact op met Helga Brenninkmeijer , regio VNO-NCW Midden provincie Utrecht, telefoonnummer: 06-11351745.