Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Vierde kwartaal 2018: trend zet door

Uit de regionale trendrapportage banenafspraak, die UWV eind april publiceerde, bleek dat de trend van de afgelopen jaren ook in het vierde kwartaal van 2018 onverminderd is doorgezet: marktwerkgevers behalen de aantallen uit de banenafspraak in ruime mate. Dat betekent dat marktwerkgevers voor het vierde jaar op rij de doelstellingen uit de banenafspraak halen.

Tot en met 31 december 2018 zijn in totaal 53.390 banen gerealiseerd voor mensen uit de doelgroep banenafspraak, waarvan 38.335 via een regulier dienstverband bij marktwerkgevers en nog eens 12.448 banen via een uitzendcontract of detachering.

De doelstelling voor voor 2018 was 43.500 extra banen (ten opzichte van de nulmeting): 12.500 bij de overheid en 31.000 bij de markt. Waar marktwerkgevers ruimschoots aan deze doelstelling hebben voldaan, blijven overheidswerkgevers nog achter. Daar werden 2.607 banen gerealiseerd.

Marktwerkgevers voldoen dus voor het vierde jaar op rij aan de doelstellingen uit de Banenafspraak. Dat is een resultaat dat klinkt als een klok. Het laat zien dat talloze Nederlandse ondernemers zich succesvol inspannen om mensen een kans te geven in hun bedrijven. Er is een beweging op gang gekomen om Nederland steeds inclusiever te maken. Op 14 maart, tijdens de Dag van de 1000 Voorbeelden, hebben we dit succes en deze beweging gevierd. Staatssecretaris Van Ark sprak bij die gelegenheid haar blijdschap uit over alle werkgevers die laten zien dat ze werk maken aan werk aan voor mensen met een arbeidsbeperking.

Daarbij zullen we te maken krijgen met de nodige veranderingen. Staatssecretaris Van Ark heeft eind vorig jaar een aantal wijzigingen aan de banenafspraak aangekondigd. Zo verandert de quotumregeling en valt de scheiding tussen markt en overheid weg. De veranderingen worden op dit moment uitgewerkt in het Brede Offensief dat de staatssecretaris wil starten om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Voor ‘Op naar de 100.000 banen!’ betekent dit in elk geval dat we op zoek zullen gaan naar kansen die deze veranderingen bieden om zo nog meer mensen met een arbeidsbeperking de weg naar de arbeidsmarkt te openen.

Lees de Trendrapportage Q4-2018 en de Factsheet banenafspraak Vierde kwartaal 2018

Over de trendrapportage
UWV brengt op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer vanaf het derde kwartaal 2015 elk kwartaal een regionale trendrapportage banenafspraak uit. Doel hiervan is om werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. De regionale trendrapportage geeft aan hoe de omvang van de doelgroep voor de banenafspraak zich ontwikkelt en hoeveel banen (in het kader van de banenafspraak) in de regio’s gerealiseerd. De kwartaalrapportage geldt niet als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak. De jaarmeting wordt doorgaans in juni van het daaropvolgende jaar gepubliceerd.