Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

VNO-NCW Midden blij met 50 miljoen euro Rijk voor versterken economie Oost-Nederland

Rijk steekt via Regio Deals € 50 miljoen in toekomstbestendige Cleantech Regio, Rivierenland, Veluwe en Regio Zwolle

VNO-NCW Midden is blij met de toekenning van het Kabinet om 50 miljoen euro extra uit te trekken voor de regio’s Zwolle (22,5 miljoen), Cleantech Regio (7,5 miljoen), Rivierenland (7,5 miljoen) en Veluwe (12,5 miljoen). De gelden worden ingezet om de plannen en projecten in zogeheten Regio Deals uit te voeren. Doel is de brede welvaart en leefbaarheid in de betreffende gebieden te versterken. Marcel Hielkema, voorzitter VNO-NCW Midden: “Dit is goed nieuws voor bedrijven én inwoners van de regio’s. Met 50 miljoen van het Rijk en aanvullende financiering vanuit de regio’s kunnen we een stevige impuls geven aan de regionale economie en duurzaam, inclusief ondernemen. Dit zijn echt substantiële bedragen voor ons werkgebied. Een mooi resultaat van goede samenwerking. We zullen onze achterban blijven betrekken bij de uitvoering van de Deals.”

Naast 50 miljoen euro voor regio’s in Oost-Nederland ontvangt ook regio Utrecht € 15 miljoen voor de Regio Deal.

Rol VNO-NCW Midden

De regionale werkgeversverenigingen van VNO-NCW zijn intensief betrokken bij het opstellen, aanvragen en uitvoeren van Regio Deals, die in samenspraak met regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn opgesteld en voorgelegd aan het Kabinet. Vanuit de Regio Envelop had het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in totaal € 950 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is in drie tranches uitgegeven. In totaal steekt het Rijk 150 miljoen (€ 85 miljoen in tranche 2 + € 65 miljoen in deze tranche 3) in regio’s van VNO-NCW Midden.

Maatwerk per regio

De inhoud van de Regio Deals verschilt sterk. Zo gaat de Veluwe aan de slag met het terugdringen van de stikstofuitstoot en het verkleinen van de recreatiedruk op de natuur. Rivierenland, Regio Zwolle en Cleantech Regio zetten – ieder op haar eigen manier – in op een duurzame, sociale en toekomstbestendige regio.

 Regio Deal Veluwe

Het is de hoogste tijd om de stikstofuitstoot op de Veluwe terug te dringen, om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan en de recreatiedruk op het natuurgebied te verkleinen. Dat stellen programma Vitale Vakantieparken, Veluwe-op-1 en provincie Gelderland. Voor deze aanpak wil de regio met het Rijk een Veluwewet creëren die zorgt voor flexibiliteit in de wetgeving rondom wonen. De ontwikkeling van zo’n aanpak op de Veluwe moet een voorbeeld worden voor andere regio’s

Regio Deal Rivierenland

De partners in de regio zetten in op een slim, duurzaam en sociaal toekomstbestendig FruitDelta Rivierenland door integrale versterking van het sociaal kapitaal, economisch kapitaal en ecologisch kapitaal van de regio. Langs deze kapitalen zijn uiteenlopende projecten benoemd, die bijdragen aan minder gebruik van fossiele energie in de regio, de circulaire activiteiten versnellen, maar bijvoorbeeld ook streekproducten promoten en distribueren.

Regio Deal Cleantech Regio

Cleantech Regio zet met haar Regio Deal in op het realiseren en structureel verbeteren van een groene, duurzame en inclusieve economie. Dat betekent het verbeteren van de balans tussen industrie en leefomgeving, het creëren van een vraaggestuurd opleidingsaanbod en het binden en ondersteunen van bedrijven in hun duurzame groei. Bijvoorbeeld door een impuls te geven aan de programma’s Eerbeek-Loenen 2030, toekomstbestendige bedrijventerreinen en circulaire fabrieken. Zo kunnen we onder andere een groot consortium ondersteunen dat werk maakt van de ontwikkeling van circulaire dakbedekking waarmee de exportpositie van de regio stevig wordt versterkt.

Regio Deal Zwolle

Regio Zwolle heeft als centrale opgave om de regio ‘duurzaam verantwoord’ te laten doorgroeien. Dankzij de Regio Deal kan dit worden versneld. Het creëren van stabiele balans tussen stad en land, waarbij zowel de stad Zwolle als de ommelanden floreren, het versterken van de economische structuur (en de rol van MKB daarin) en het verbreden en inclusief maken van de welvaart staan centraal. Circulair ondernemen is cruciaal. De samenwerkende partijen in Regio Zwolle koppelen investeringen in de arbeidsmarkt aan concrete projecten. In living labs test de regio nieuw circulaire productieketens. Port of Zwolle investeert in verduurzaming van de havens (Kampen) en de spoorzone in Zwolle wordt ontwikkeld tot een broedplaats van internationale innovatie.

Lees meer over Regio Deals op Rijksoverheid.nl