Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

VNO-NCW Midden en KplusV BV werken samen

VNO-NCW Midden en KplusV BV hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend. De komende twee jaar zetten ze samen projecten op die ondernemers helpen bij uitdagingen op het terrein van sociale, innovatieve en duurzame economie. Daarbij betrekken beide partijen ook andere partners, zodat er mooie verbindingen ontstaan, die bijdragen aan brede welvaart.

Karel Heijink, directeur van VNO-NCW Midden, is blij met de samenwerking: ‘We kennen KplusV BV als een organisatie die haar deskundigheid en menskracht inzet om relevante projecten voor onze leden daadwerkelijk in meerwaarde om te zetten. Onze leden profiteren dus van de kennis en kunde van dit partnerschap.  Daarbij kun je denken  aan de ontwikkeling van een community rond impactgericht inkopen, het verwaarden van reststromen of de uitvoering van de mkb-deals’.

KplusV BV creëert vernieuwende oplossingen voor  vraagstukken die er maatschappelijk en economisch toe doen. ‘Dat maakt samenwerking met VNO-NCW Midden, waarin wij de leden-ondernemers helpen die worstelen met deze uitdagingen, dan ook heel logisch,’ aldus KplusV BV-directeur Hendrik van der Meulen.

De thema’s duurzaam, sociaal en innovatief gaan zowel VNO-NCW en KplusV BV aan het hart. De gezamenlijke projecten liggen dan ook vooral op het terrein van circulaire economie, energietransitie, digitalisering en arbeidsorganisatie. De partijen zijn geen onbekenden van elkaar. Zo werken zij al samen om  vijf circulaire fabrieken in de Cleantech Regio te realiseren (een initiatief van VNO-NCW Stedendriehoek) en in verschillende MKB-deals.

VNO-NCW Midden en KplusV BV gaan de komende tijd onderzoeken of programma’s in aanmerking kunnen komen voor  de REACT-EU gelden die beschikbaar zijn voor Oost-Nederland. Met dit geld stimuleert de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie.