Exclusief aanbod voor leden VNO-NCW Midden: De Middencirkel

Leden van VNO-NCW Midden kunnen zich aansluiten bij De Middencirkel. Deze exclusieve community is bedoeld voor leden die in een  vertrouwelijke setting met een kleine groep gelijkgestemden willen praten over gemeenschappelijke en persoonlijke leerdoelen.

Centraal staan het uitwisselen van kennis en persoonlijke ervaringen en verdieping op relevante terreinen en onderwerpen zoals bijvoorbeeld: hoe houd ik mijn personeel duurzaam inzetbaar? Hoe ontwikkelt de economische situatie zich, maar vooral wat betekent dat voor mijn markt? Hoe manage ik groei en hoe staat het eigenlijk met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en groei?

Deelname aan een Middencirkel zorgt voor verbreding en verdieping en brengt nieuwe inzichten en inspiratie. Door de vaste samenstelling van de cirkels ontstaat er een vertrouwensband tussen de leden, waardoor ook persoonlijke zaken aan de orde kunnen worden gesteld.

Exclusief
Deze exclusieve meetings voldoen aan de volgende kenmerken:
– is vertrouwelijk
– kenmerkt zich door open cultuur
– Deelnemers komen zoveel mogelijk uit verschillende branches om te leren van elkaar en om concurrentiegevoeligheden uit te sluiten
– max. aantal deelnemers 8–10 personen
– is praktisch en resultaatgericht
– er vindt geen onderlinge acquisitie plaats

Hoe werkt het?
Een Middencirkel is exclusief toegankelijk voor leden van VNO-NCW Midden. Zij kunnen zich bij de regiomanager aanmelden. Op verzoek van VNO-NCW Midden begeleidt en faciliteert een externe professionele begeleider de Middencirkels.

Voorafgaand aan de eerste sessie krijgen deelnemers inzage in wie de gesprekspartners zijn. De Middencirkel komt 5 x per jaar in dezelfde samenstelling bijeen en commitment van alle deelnemers is van belang voor het gezamenlijke proces.

De deelnemers bepalen de gespreksonderwerpen en ook de professional brengt actuele onderwerpen in. De begeleider stuurt voor de bijeenkomst de ingebrachte vragen rond, zodat iedereen zich kan voorbereiden. De Middencirkel vindt plaats bij een van de deelnemers en start om 17.00 uur. De gastheer/vrouw zorgt voor broodjes en drinken en om 20.00 uur wordt de bijeenkomst beëindigd.

Rol deelnemers
Bij aanvang van een Middencirkel wordt de deelnemers gevraagd welke vraagstukken, zakelijk en/of persoonlijk, zij wensen in te brengen. Deze vraagstukken worden met de groep besproken in een van de volgende bijeenkomsten. Ook worden actuele vragen tijdens een Middencirkel besproken.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bij voorkeur alle bijeenkomsten bijwonen en hun kennis, expertise maar ook hun twijfels en vragen actief inbrengen en uitdragen. De ervaring leert dat ’werken aan je bedrijf en aan jezelf’ vaak terugkerende thema’s zijn. Wat binnen de groep wordt gedeeld wordt niet zonder toestemming van de groep buiten de groep gebracht.

De begeleiding
De bijeenkomst wordt gefaciliteerd door een externe professionele begeleider die deze sessie verzorgt op basis van actualiteit en de door onderwerpen die door de deelnemers worden ingebracht. Je krijgt voorafgaand aan de eerste sessie inzage in de gesprekspartners van de Middencirkelbijeenkomst.

Kosten
De operationele kosten voor de professionele begeleiding bedragen €300,- euro per persoon per cyclus van 5 bijeenkomsten. Na de eerste sessie zal voor het gehele jaar gefactureerd worden.

Meer informatie en aanmelden
Wil je meer informatie of wil je je alvast aanmelden? Neem dan contact op met je eigen regiomanager of met Wilma Elbertsen, 06-21170437.