Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Geen tekort aan personeel bij LBHBox in Ulft

VNO-NCW Midden versterkt het vestigingsklimaat en komt op voor de belangen van leden. Maar wij doen meer. Door ons te verbinden aan projecten kunnen ondernemers in de regio een beroep doen op een breed scala aan praktische ondersteuning in de dagelijkse bedrijfsvoering. VNO-NCW Midden opent de weg naar kennis, (financiële) middelen en handige instrumenten. Maak er gebruik van! Dat deed een van onze leden, LBHBox uit Ulft, ook. Lees hieronder het inspirerende verhaal van ondernemer Hans Gerritsen.

“Bij ons geen tekort aan personeel”

Een leven-lang-ontwikkelen wordt breed gedragen door het bedrijfsleven. Toch is het in veel midden- en kleinbedrijven- waar vaak minder capaciteit mogelijk is voor hrm-beleid – best een lastig verhaal om het in de praktijk goed te regelen. Het bedrijf LBHBox in Ulft kreeg de mogelijkheid om in te stappen in het project MKB!dee, dat VNO-NCW Midden samen met partner Gelders Vakmanschap heeft binnengehaald, en heeft daar nog geen moment spijt van gehad.

Begin een gesprek met ondernemer Hans Gerritsen en voordat je het weet zit je middenin een verhaal over ‘zijn’ mensen. Hij is trots op zijn personeel, een gemêleerde groep van 60 mensen, waaronder gepensioneerden die na jaren thuis weer parttime werkzaamheden oppakken, een dierenartsassistente die nu de technische werkvoorbereiding doet, statushouders die kansen krijgen en zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur, een siersmid die haar ambacht combineert met werk op de werkvloer en ga zo maar door. “Bij ons geen tekort aan personeel”, merkt Gerritsen op. Hoe doet hij dat en wat heeft MKB!dee hem gebracht?

Meer kennis is meer meedoen

Met MKB!dee ondersteunen de ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Sociale Zaken & Werkgelegenheid ondernemers die een goed idee hebben om de ontwikkeling van werknemers in hun bedrijf, branche of regio te stimuleren. In de Achterhoek bracht dat zes bedrijven ertoe om samen aan de slag te gaan met het bedenken en invoeren van verbeteracties op gebied van leven lang ontwikkelen. LBHbox stapte in 2021 in. Gerritsen: “De coronaperiode heeft het project vertraagd, maar desondanks heeft MKB!dee al veel in gang gezet” wijzend naar de kantine, die nu voor de helft is ingericht als praktijk- en leerlokaal en waar twee dagen per week interne opleidingen worden gegeven. Dit als één van de resultaten van gesprekken die arbeidsmarktcoach Willy Bras (vanuit Gelders Vakmanschap) met ruim veertig medewerkers had over hun persoonlijke ontwikkeling. Er bleek vooral behoefte aan vaktechnische kennis (elektrotechniek, tekening lezen) en praktische ondersteuning in de inwerkperiode. Mensen die hier komen werken missen vaak deze achtergrond en een algemene interne opleiding op dit vakgebied was er niet. Een van de medewerkers is nu in overleg met de arbeidsmarktcoach bezig met het opstellen van het inwerk- en opleidingsprogramma voor (nieuwe) medewerkers. Daarnaast worden er individuele, externe programma’s gevolgd. “Opleiden kost geld. Daar zijn subsidies voor. De tijd die het kost zie ik als investering”, nuanceert Gerritsen. “Wat je terugkrijgt zijn medewerkers die meer kennis hebben, gemotiveerder zijn en actief meedenken en -doen in werkprocessen. We hebben echt een professionaliseringsslag gemaakt. Dat straalt ook uit op afnemers en leveranciers, die we meenemen in ons verhaal. Met één van onze afnemers hebben we bijvoorbeeld een video gemaakt om voor onze eigen mensen in beeld te brengen waar de producten die zij maken voor worden gebruikt. Dat stimuleert enorm.” Gerritsen meldt nog een mooie ontwikkeling, die hij als waardevol ervaart. “De zes deelnemende bedrijven gaan bij elkaar op bezoek en wisselen onderling kennis uit. Zo leer je ook van elkaar.”

Plezier in werk belangrijker dan veel winst maken

Hans Gerritsen, 66 jaar, directeur en eigenaar van LBHBox en EMkwadraad, lijkt zelf nog met enige verbazing terug te kijken op zijn loopbaan. Na jaren werken in de elektrotechniek bij lokale bedrijven stond hij in 2005 na een reorganisatie ineens op straat. “Ik was 50 jaar, en al niet meer interessant voor de arbeidsmarkt.” Toen hij na een zoveelste sollicitatieronde weer nét achter het net viste en in vertrouwen bevestigd kreeg dat hij met zijn leeftijd ‘niet paste in het team’ zette hij – mede op advies van zijn broer, zelf ondernemer – zijn woede om in daden en schreef zich spontaan in bij de Kamer van Koophandel. “Ik had geen concrete plannen, laat staan een bedrijfsnaam. Die heb ik ter plekke verzonnen”. En zo ontstond LBHBox, de letters refererend aan de lengte x breedte x hoogte van de schakelkasten die allang geen schakelkasten meer zijn, maar behuizingen voor heel veel techniek. “Het interesseert klanten niet hoe een kast eruitziet of heet, hij wil alleen weten of z’n spullen erin passen.” In drie maanden tijd had hij zijn zaken administratief op orde, financiering geregeld, toeleveranciers en oude klanten benaderd (waarvan een deel hem toch al bleef bellen voor advies en leveringen) en was het handelsbedrijf in behuizingen voor elektrotechniek een feit. “Aan orders geen gebrek”, vertelt Gerritsen. “We zijn op veel markten thuis, leveren aan uiteenlopende klanten behuizingen voor elektro en elektronica industrie – en met EMkwadraad doen we ook zelf montagewerk zoals kabelbomen. In de beginjaren besteedden we een deel van het werk uit aan 4 of 5 mensen bij de sociale werkvoorziening in Doetinchem, maar toen de overheid de verzelfstandiging van SW-bedrijven doorzette, heb ik in 2010 de hele elektrotechnische tak, 25 man, overgenomen en naar Ulft gehaald, inclusief klanten en orderportefeuille. Dat gaf de nodige uitdagingen, maar het besef daalde in dat mensen houvast en plezier in hun werk geven mij meer waard zijn dan stevige winst maken.”

“Veranker leven lang ontwikkelen in je bedrijfsvoering. Het levert je echt wat op”

Gerritsen is inmiddels werkgever van circa zestig mensen, waarvan de helft een beperking heeft of met achterstand de arbeidsmarkt opkwam. Ontwikkelen en leren was bij LBHBox en EMkwadraad altijd al belangrijk, maar is door MKB!dee verankerd in de bedrijfsvoering en onderdeel van de bedrijfscultuur aan het worden. Bijkomend positief gevolg van deelname aan het project: dankzij arbeidsmarktcoach Willy Bras is de organisatiestructuur aangepast, waardoor Gerritsen meer focus kan leggen op andere zaken, oplopende leveringstijden bijvoorbeeld, en bedrijfsopvolging. “We hebben veel goede mensen intern, het is mooi dat de jonge generatie zich doorontwikkeld. Ik heb vertrouwen in de toekomst.”

Neem voor meer informatie over MKB!dee contact op met Caroline Rijnbeek, rijnbeek@vno-ncwmidden.nl