Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

VNO-NCW Midden pleit voor speciaal coördinator bij aanpak netcongestie

VNO-NCW Midden maakt zich grote zorgen over de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in haar hele regio (provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel, Utrecht), maar met name in Gelderland. Deze provincie heeft inmiddels de grootste wachtlijst met aanvragen van bedrijven die elektriciteit willen gebruiken of elektriciteit ten behoeve van verduurzaming willen opwekken. Namens de ondernemers roept zij nu op tot snelle actie voor aanpak netcongestie door onder meer het aanstellen van een speciaal coördinator.

Toenemende zorgen

De problemen op het elektriciteitsnetwerk spelen al veel langer en VNO-NCW Midden trekt regelmatig hierover aan de bel bij overheden en netbeheerders. “We maken ons echt grote zorgen over het vestigingsklimaat voor bedrijven. Ondernemers lopen vast met hun duurzaamheidsambities door de netcongestie! Terwijl zij wel verplichtingen hebben vanuit het klimaatakkoord. Er wordt nu vooral gekeken naar het verhogen van de capaciteit, maar dat duurt nog jaren. Ondernemers kunnen daar niet op wachten. Er moet daarom nu snel iets gebeuren. Wij willen daarvoor heel graag de handen ineen slaan met netbeheerders, overheden én ondernemers”, roept voorzitter Marcel Hielkema op.

Expertise en kennis aanwezig

VNO-NCW midden is van mening dat in de aanpak van netcongestie de samenwerking te wensen overlaat. Dat vindt de ondernemersvereniging een gemiste kans. Vooral omdat er bij diverse ondernemers de nodige expertise en kennis aanwezig is om tot goede gezamenlijke oplossingen te komen. “Als je bijvoorbeeld kijkt binnen de provinciale Energy Boards, dan zie je dat het hier structureel ontbreekt aan contact met ondernemers en de bedrijventerreinen”, legt Marcel Hielkema uit. “Terwijl we hier echt een bijdrage kunnen leveren aan het bepalen van de juiste infrastructurele prioriteiten en ruimte op het net door bijvoorbeeld flexibel gebruik onder de aandacht te brengen. Wij vinden het echt van belang dat het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties hier vertegenwoordigd zijn.” Ook ziet de ondernemersvereniging met lede ogen dat de provincie Gelderland in het meerjarenprogramma infrastructuur energie & klimaat (MIEK) geen regeling voor flexibeler gebruik van het bestaande net heeft opgenomen, maar alleen inzet op verzwaring. Daarnaast denkt VNO-NCW Midden meer succes te kunnen behalen wanneer netbeheerders minder star en transparanter te werk gaan.

Speciaal coördinator

Er zijn verschillende maatregelen denkbaar die het mogelijk maken om het bestaande elektriciteitsnet beter te benutten. Zoals een stimuleringsprogramma voor Smart Energy Hubs of subsidie voor de onrendabele top voor alternatieve individuele of collectieve oplossingen. “Als je kijkt naar de korte termijn zouden wij graag zien dat er nu al met netbeheerders in ons werkgebied en met branches en overkoepelende organisaties afspraken worden gemaakt over toewijzen van een pilotstatus. Dan kan energie op bijvoorbeeld bedrijventerreinen al opgedeeld worden. Daarnaast dienen er afspraken gemaakt te worden over bedrijven met meerdere kavels om eigen gecontracteerde stroom van de ene kavel op de andere over te zetten. Nu geldt hiervoor het ‘first come first serve’ principe en dat is in onze ogen voor dergelijke situaties niet juist.” Volgens VNO-NCW Midden stagneren bureaucratie en regelzucht een actiegerichte aanpak. Daarom pleit zij nu voor het aanstellen van een speciaal coördinator die als aanjager samen met netbeheerders, overheden en ondernemers voortvarend aan de slag gaat. “Met dan, wat ons betreft, ook de opdracht om te bekijken welke maatregelen vervroegd en zelfs gedoogd kunnen worden. Wij zijn ervan overtuigd dat door slimmer gebruik te maken van het elektriciteitsnet echt de nodige ruimte op het net gecreëerd kan worden. Dus laten we geen tijd verliezen en snel aan de slag gaan!”