Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

VNO-NCW provincie Utrecht bezocht KWR Watercycle Research Institute

Op dinsdag 16 april 2019 waren leden van VNO-NCW provincie Utrecht te gast bij KWR Watercycle Research Institute in Nieuwegein. KWR is de internationale kennisonderneming en innovatieversneller in de watersector. KWR komt voort uit Kiwa.

De kennisonderneming KWR
KWR genereert kennis om de watersector in staat te stellen water-wise te opereren in onze verstedelijkte samenleving. Bij KWR voelen ze een professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van water. Hun wetenschappelijke bevindingen en de praktische innovaties die daaruit voortvloeien, dragen wereldwijd bij aan een duurzame beschikbaarheid van water in de stedelijke waterketen.

Bridging Science to Practice
‘Bridging Science to Practice’ is het motto van KWR. Hun onderzoekers werken op het snijvlak van wetenschap, bedrijfsleven en samenleving. Hun kracht schuilt in de vertaling van wetenschappelijke kennis naar toepasbare praktijkoplossingen voor eindgebruikers in de Nederlandse en internationale watersector. Ze hebben een stevige reputatie opgebouwd als innovatieversneller en internationale netwerkbouwer van topniveau. In (inter)nationale samenwerkingsverbanden vervullen ze steeds vaker een coördinerende rol.

Tijdens het bedrijfsbezoek hebben diverse sprekers van KWR de leden van VNO-NCW provincie Utrecht nader geïnformeerd over het kennisbedrijf KWR en de (inter)nationale watersector waarin zij opereren. De bevlogen mensen van KWR verzorgden interessante presentaties over de thema’s: waterstofeconomie, water en energie en drinkwaterverbruik.

Waterstofeconomie
In de presentatie over waterstofeconomie werd duidelijk dat ‘groene’ waterstof in de toekomst de ‘nieuwe aardolie’ kan worden. ‘Groene’ waterstof is waterstof uit hernieuwbare bronnen. De uitdaging bij de waterstofeconomie is het ontwikkelen van methoden voor de opslag van (waterstof)energie. Op het terrein van KWR komt een vulstation voor waterstof. KWR gaat binnenkort over op het rijden in waterstofauto’s.

Water en energie
De presentatie over water en energie maakte duidelijk dat onderzoek naar nieuwe technieken nodig is om versnelling te verkrijgen in diverse vormen van methoden om water en energie te combineren. Hierbij valt te denken aan geothermie, ondergrondse warmteopslag en aquathermie

Drinkwaterverbruik
Tijdens de drinkwaterpresentatie werd aangegeven dat het waterleidingnet in Nederland een dekking van 100% heeft, wat uniek is in de wereld. De vraag naar drinkwater wordt bepaald door menselijk gedrag. Tot 1990 was er een toename van het waterverbruik per hoofd van de bevolking in Nederland. Daarna nam het waterverbruik af. De laatste tijd neemt het waterverbruik weer licht toe. Dit komt onder andere door het douchegedrag. KWR houdt zich bezig met het voorspellen c.q. berekenen van het toekomstige waterverbruik. Van de totale hoeveelheid drinkwater die we in Nederland winnen komt 1/3 via oppervlaktewater en 2/3 via grondwater.

Aansluitend aan de presentaties volgde een rondleiding door het bedrijfspand van KWR waarin zich twee laboratoria bevinden.