Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

VNO-NCW regio Zwolle bezoekt Hardenberg

Op 7 mei was het bestuur van VNO-NCW-regio Zwolle te gast bij het voltallige college van B&W van de gemeente Hardenberg.  In een plezierige sfeer is gesproken over de economische ontwikkeling van de regio Hardenberg.

De bereikbaarheid van Hardenberg kwam als belangrijk onderwerp naar voren.  De verbinding Twente- Drenthe ( N36-N48) werd specifiek benoemd. Gezamenlijk werd de conclusie getrokken dat het belangrijk is om als overheid en ondernemers een duidelijke stip op de horizon ze zetten op het gebied van infrastructuur en bereikbaarheid. Naast de ontwikkeling van een visie op langere termijn is het voor bedrijven belangrijk om concrete dagelijkse problemen aan te pakken. De bereikbaarheid van bedrijven voor hun medewerkers is zo’n punt. Kunnen bedrijven en overheden samen oplossingen vinden voor het overbruggen van de laatste kilometers als er geen openbaar vervoer meer is? Het programma slimme en duurzame mobiliteit kan hierbij helpen.

In het gesprek kwam vervolgens de krapte op de arbeidsmarkt aan de orde. Dit speelt ook in de regio Hardenberg. Het werd duidelijk dat er al verschillende initiatieven op dit terrein spelen. Het is een gezamenlijke ambitie van VNO-NCW-regio Zwolle en het college van B&W van Hardenberg om meer ondernemers hierbij te betrekken. Door samen op te trekken en samen inspirerende verhalen te vertellen, bereiken we meer ondernemers. Het idee kwam naar voren om dit samen met een aantal partijen die al in Hardenberg actief zijn, op te pakken.

Vervolgens kwamen de uitdagingen rond bedrijventerreinen op tafel. Een belangrijk onderwerp voor ondernemers en de gemeente. Bedrijventerreinen bieden letterlijk ruimte om te kunnen ondernemen. De gemeente Hardenberg – een grote uitgever van bedrijventerreinen – werkt op dit moment aan een nieuwe visie op bedrijventerreinen. De visie wil de mogelijkheid bieden om snel te kunnen reageren op veranderingen. Dit vraagt om een duidelijk inbreng van ondernemers. VNO-NCW-regio Zwolle wil die inbreng – samen met ondernemers in Hardenberg graag leveren.

Kortom, een goed gesprek dat vraagt om een vervolg.

Contact
Auk Oosterhoff, regiomanager VNO-NCW regio Zwolle, telnr. 06-11351719