Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Volgende fase

Naast het concretiseren en verbeteren van de steunmaatregelen pleiten we voor het op gang houden van zaken die wel kunnen en voor de zogenaamde 1,5 meter economie. Hans de Boer en Jacco Vonhof vragen steeds nadrukkelijker aandacht voor vervolgstappen om straks op een veilige en verantwoorde manier voorzichtig weer de economie op gang te helpen. Branches en overheden werken hard aan regels die beschrijven hoe dat er kan uitzien. Denk aan protocollen die er nu al zijn voor supermarkten, winkels en de bouw.

Kijk naar wat wel kan
In bepaalde sectoren zoals bouw, installatie en onderhoud merken ondernemers dat er soms een overreactie is op veiligheidsmaatregelen waardoor werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd. De oproep is om natuurlijk de RIVM regels te volgen maar ook te kijken wat wél mogelijk is. Kijk wat de consequenties zijn als je verbiedt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren; het raakt soms een hele keten en daarmee gaat de economie nog verder op slot.

In het verlengde daarvan is de oproep aan de overheidspartijen om aanbestedingen en investeringen naar voren te halen en te laten uitvoeren. Denk daarbij aan projecten op het terrein van duurzaamheid zoals zonnepanelen, maar ook werkzaamheden aan bruggen, stuwen etc. die nu prima uitgevoerd kunnen worden. Doorbreek de investeringsstop!