Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Voorlopig geen einduitspraak over ViA15

Op 20 januari heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over het tracébesluit A15/A12 (project ViA15). Helaas zit er nog geen schot in de zaak. De minister krijgt een half jaar de tijd om het tracébesluit beter te motiveren, of aan te passen. Reden: de berekeningen wat betreft de stikstofuitstoot.

VNO-NCW Midden zet zich al jarenlang in voor goede bereikbaarheid en doorstroming. Voor de A15/A12 bij Arnhem staat vast dat er een oplossing moet komen. Veel ondernemers hebben dagelijks te maken de verkeersproblemen rondom Nijmegen/Arnhem. We hadden gehoopt dat het doortrekken van de A15 vandaag een akkoord zou krijgen. We zijn dan ook teleurgesteld dat er nog geen voortgang is. Wel heeft de Raad van State een groot aantal andere bezwaren (onder andere op het gebied van geluid en luchtkwaliteit) ongegrond verklaard. Dit is een klein stapje vooruit.

De Raad van State vindt dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat niet goed genoeg gemotiveerd heeft dat uit de stikstofberekeningen volledig, precies en definitief kan worden geconcludeerd dat het tracébesluit geen nadelige gevolgen heeft voor omliggende Natura 2000-gebieden. Het is vooral onduidelijk of de berekeningen wel volledig zijn.
Nadat de minister het tracébesluit opnieuw heeft gemotiveerd of aangepast, volgt een einduitspraak.

Het volledige bericht over de tussenuitspraak van de Raad van State lees je hier.

VNO-NCW en MKB Nederland zijn in gesprek met de ministeries over stikstof, waarbij we ons vooral inzetten om meer ontwikkelruimte te krijgen. Dit dossier heeft onze volle aandacht.