Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Voorwoord nieuwsbrief HR-kring

Jan van Vessem

Door Jan van Vessem, stuurgroep HR-kring VNO-NCW Midden
Markt in beweging is een constant gegeven geworden. Dat geldt ook voor alles wat met de arbeidsmarkt en uw personeel te maken heeft.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans brengt weer nieuwe regels o.a.  t.a.v. tijdelijke dienstverbanden. Er komt meer ruimte daarvoor dan de wetgever nu biedt. Maar tegelijkertijd betekent dit voor werkgevers die vooral seizoenswerk hebben, dat tijdelijke dienstverbanden zwaarder belast worden. Het woord is nog aan de politiek. De Eerste Kamer is aan zet, nadat op 7 februari jl. de Tweede Kamer akkoord is gegaan. Afwachten wanneer men daar aan toe komt, voor of na de installatie van de nieuwgekozen Eerste Kamer.

Een nog groter issue is de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Waar vind je nog geschikt personeel? In bijna alle sectoren is sprake van krapte. Dat betekent dat het binden van goed personeel aan je bedrijf meer dan ooit van belang is. Daarnaast is zelf opleiden van personeel, het geschikt maken van kandidaten die nog wel voorhanden zijn, een gegeven. Dat vraagt om (meer) inzicht in de competenties die kandidaten hebben, maar vooral welke competenties te ontwikkelen zijn. Dit vraagt ook van bemiddelaars, uitzenders, hrm-ers inzicht in het ontwikkelpotentieel van mensen, meer dan het inzicht in het competentieniveau op basis van eerder getoond gedrag.

De volle orderportefeuille bij de meeste bedrijven vraagt veel van het zittend personeel. En dat leidt tot hogere werkdruk, en dus stress bij veel werknemers.  Dat lijkt een vanzelfsprekendheid en een platgetreden pad. 1 miljoen mensen in Nederland heeft last van burn-out klachten. Dat betekent dat ieder bedrijf wel werknemers rond heeft lopen met dit soort klachten en er dus wat mee doet of er wat mee zal moeten gaan doen.

Kansen zijn er natuurlijk, altijd. We hebben meer dan ooit de mogelijkheid om onze arbeidsmarkt inclusiever te maken. Dat wil zeggen, zoveel mogelijk mensen die willen en kunnen werken een kans geven om op zijn of haar niveau mee te doen. Werken en daarmee een eigen inkomen verwerven, is ook voor mensen die enige afstand tot de arbeidsmarkt hebben, meer dan ooit mogelijk. Er zijn voorbeelden voldoende waarin bewezen wordt dat dit kan, dat we nog mensen hebben die tot meer in staat blijken te zijn, dan we in eerste instantie dachten. Daarmee maken we Nederland weer wat mooier en gezonder!