Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Wat doet VNO-NCW?

Naast onze reguliere lobby voor een goed ondernemersklimaat en vestigingsklimaat, zetten we ons in de coronacrisis extra in om ondernemers te ondersteunen.

Sinds het begin van de coronacrisis onderhouden we intensief contact met onze leden. Zo belden veel ondernemers ons met vragen over het noodpakket maar ook over goederentoevoer, douaneproblematiek, betalingstermijnen en de vraag om de investeringsstop te doorbreken. Allemaal zaken die we in Den Haag via ons uitgebreide netwerk adresseren, zodat regelingen, informatie en dienstverlening van overheden verbeteren.

Als regionale vereniging VNO-NCW Midden hebben we korte lijnen met provincies en gemeenten en via onze landelijke vereniging in Den Haag met landelijke overheden.

We horen graag welke gevolgen jij als ondernemer ervaart of waar je tegen aan loopt.
Laat het ons weten via info@vno-ncwmidden.nl.

Landelijk
De nauwe samenwerking tussen de overheid, de ondernemingsorganisaties en de vakbeweging heeft omvangrijke en waardevolle steunpakketten opgeleverd.
De coronacrisis leidt bij veel ondernemers tot liquiditeitsproblemen. Onze lobbyinzet richt zich o.a. op verruiming van (nood)kredieten, uitstel van belastingen en steun voor ondernemers met vraaguitval of toeleveringsproblemen.

Provinciaal
Via ondernemerspanels in de vier provincies in ons werkgebied hebben we knelpunten bij ondernemers opgehaald. De resultaten vormen input voor gesprekken met provincies over provinciale steunpakketten voor ondernemers. Dit heeft er onder andere toe geleid dat provincies middelen beschikbaar hebben gesteld, zich inzetten om facturen van ondernemers snel te betalen, provinciale loketten en uitvoeringsorganisaties klaar te zetten voor het verwerken van vragen van ondernemers, arbeidsmarktinitiatieven en het naar voren halen van investeringsprojecten.

Regionaal-gemeenten
Door onze oproep hebben veel gemeenten maatregelen genomen om ondernemers te steunen, gericht op het behoud van liquiditeit en inkomstensteun: noodloketten voor ondernemers en de inning van onroerendezaakbelasting, precario, toeristenbelasting is opgeschort. Ook de betalingstermijnen van de facturen van ondernemers is in veel gemeenten versneld naar 14 dagen.

Investerend de crisis uit
Alleen door bedrijven de ruimte te geven om weer te investeren in de toekomst, bijvoorbeeld met de door ons voorgestelde baan gerelateerde investeringskorting (BIK), creëren we nieuwe kansen en nieuwe werkgelegenheid. De overheid gaat bijdragen door geld beschikbaar te stellen voor grootschalige projecten die Nederland klaarstomen voor de toekomst. Dit doet het kabinet onder meer met het Groeifonds. Investerend de crisis uit is het motto van VNO-NCW, en inmiddels ook van het kabinet.

Internationale handel
VNO-NCW is continu met de overheid in gesprek om ervoor te zorgen dat internationaal opererende bedrijven en branches zo goed mogelijk door de coronacrisis kunnen komen. Dat is niet alleen belangrijk omdat de Nederlandse economie afhankelijk is van handel, maar ook omdat Nederlandse bedrijven afhankelijk zijn van leveringen uit het buitenland.
https://www.vno-ncw.nl/standpunten/corona-handel-en-economie

Testen
VNO-NCW is betrokken bij de landelijke opzet van XL sneltestlocties. Om bedrijven praktisch te ondersteunen bij de inrichting van een eigen teststraat, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland  in samenwerking met het ministerie van VWS een website met toolkit en een helpdesk opgezet: werkgeverstesten.nl. Het ministerie heeft een financiële regeling in het leven geroepen om werkgevers te ondersteunen die op locatie medewerkers op corona willen laten testen door de arbodienst of bedrijfsarts.

Protocollen
In samenwerking met de branches hebben we protocollen opgesteld zodat er eenduidig beleid is. Werkgevers en werknemers weten hoe ze veilig kunnen werken en de economische activiteiten zoveel mogelijk door kunnen gaan.
https://www.mijncoronaprotocol.nl/

Regionale mobiliteitsteams
VNO-NCW Midden is actief betrokken bij de opzet van 35 regionale mobiliteitsteams. Doel is om mensen van werk naar werk te begeleiden en dus uitkeringssituaties te voorkomen. En om mensen te behouden voor de arbeidsmarkt, waar nodig met scholingstrajecten. Ondernemers die afscheid moeten nemen van medewerkers, kunnen zich melden zodat het van werk naar werk traject kan worden ingezet.