Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Noodmaatregelen: uitbreiding en wegwijzer

Het was natuurlijk te verwachten: het liep storm op de allereerste dagen dat werkgevers zich bij het UWV konden aanmelden voor de NOW-regeling. Maar liefst 50.660 aanvragen werden gedaan, 5.336 telefoontjes werden beantwoord en de website bleef in de lucht.

Corona wegwijzer voor ondernemers
Heb je door de coronacrisis minder of geen omzet? Deze wegwijzer laat zien wat je zelf kunt doen en van welke regelingen je gebruik kunt maken. De wegwijzer wordt dagelijks bijgewerkt met actuele informatie.

Uitbreiding van maatregelen

Op 7 april heeft het kabinet een aantal uitbreidingen op het noodmaatregelpakket bekendgemaakt. Dat is goed, al moet ook bij een aantal van deze maatregelen blijken of ze in de praktijk voldoende soelaas bieden. Een aantal punten:

Garantie kredietverzekeringen
Het ministerie van Financiën werkt aan een staatsgarantie op kredietverzekeringen voor het hele jaar 2020, die snel in werking moet treden om te voorkomen dat kredietverzekeraars genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten terug te brengen. Het gaat om een bedrag van circa 12 miljard euro (op een totaal van 110 miljard aan kredietlimieten uitgegeven door Nederlandse kredietverzekeraars). De details worden nog uitgewerkt. Ook moet voor deze maatregel goedkeuring worden verkregen van de Europese Commissie

Verruiming garantie kredieten
Het garantiepercentage in de BMKB gaat van 90 naar 100 procent voor kredieten tot 100.000 euro. De door ons bekritiseerde provisie die ondernemers voor de BMKB moeten betalen, wordt gehalveerd (van 3,9 naar 2 procent). Het garantiebudget van de BMKB wordt verhoogd van 765 miljoen naar 1,5 miljard euro.
De garantieregeling voor grotere kredieten tot 150 miljoen euro (GO/c-regeling) wordt verruimd. De overheid staat vanaf nu garant voor een hoger percentage (was 50 procent; wordt 80 procent voor grootbedrijf met omzet vanaf 50 miljoen en 90 procent voor mkb-bedrijven met omzet tot 50 miljoen).

Uitbreiding sectoren eenmalige tegemoetkoming
EZK breidt de eenmalige tegemoetkoming voor ondernemers (TOGS) opnieuw uit naar meer sectoren die die door de coronacrisis worden getroffen. Daarnaast wordt voorzien in een aanvulling met een aantal sectoren (verdeeld in drie modules), waarvan aannemelijk is dat ook zij door de kabinetsmaatregelen zijn getroffen, zoals kampeerterreinen, monumentenzorg, vervoer per taxi, dierentuinen en fysiotherapeuten. Helaas houdt het kabinet wel vast aan het systeem op basis van SBI-codes. Hierdoor zijn er nog altijd ondernemers die niet voor de regeling in aanmerking komen. Wel kunnen ondernemers nu ook eenvoudiger bezwaar maken bij RVO als ze menen onder een verkeerde SBI code geregistreerd te zijn. De verwachting is dat met de uitbreiding een bedrag van circa 1 miljard euro is gemoeid. RVO streeft ernaar om aanvragen van aanvullende sectoren vanaf woensdag 15 april mogelijk te maken.

Jonge en snelgroeiende bedrijven
Er komen extra financieringsmogelijkheden (€ 100 miljoen.) via de regionale investeringsmaatschappijen (ROM’s) en Invest-NL. Deze middelen zijn bedoeld voor jonge, startende en snelgroeiende bedrijven die in de problemen dreigen te komen, doordat zij bijvoorbeeld buiten sommige regelingen vallen en nog weinig reserves hebben.