Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Werkbezoek Mona Keijzer: “De kracht van samenwerken in de regio is me echt opgevallen”

Staatssecretaris Mona Keijzer in gesprek met veerkrachtig Regio Zwolle. ‘Trots op ondernemers’

Maandag 15 juni was staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer te gast bij ondernemers, onderwijs en politiek om te praten over de impact van de coronacrisis op de maakindustrie in de Regio Zwolle en de wijze hoe hiermee wordt omgegaan in de regio. Gastheren waren Perron 038 en tapijtfabrikant Betap in Genemuiden. Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW regio Zwolle, was namens het bedrijfsleven aanwezig en kijkt terug op een geslaagd bezoek.

De staatssecretaris liet zich informeren over Regio Zwolle als ‘demodelta van economische verandering’ en het feit dat Regio Zwolle het landelijk voortouw wil nemen in het economisch herstel na de crisis. Keijzer: “Deze inspirerende middag in Regio Zwolle bevestigde het beeld wat ik van de regio had. Veerkrachtig, vitaal met volop kansen om economisch sterk te blijven. De kracht van samenwerken in de regio is me echt opgevallen. Overheden en ondernemers werken bijvoorbeeld eendrachtig vanuit de ambitie om als eerste regio uit de crisis te komen.”

Tijdens het bezoek aan Perron038 ging Mona Keijzer in gesprek met verschillende organisaties
waaronder AWL-Techniek BV, Tricas, VNO-NCW regio Zwolle en Hogeschool Windesheim. Ook kreeg de staatssecretaris een toelichting van René de Heer, voorzitter tijdelijk bestuurlijk kernteam regionale aanpak crisiscoördinatie Regio Zwolle en wethouder Zwolle, over het regionale initiatief: ‘samenuitdecrisisregiozwolle’. De Heer: “Aanvullend op de maatregelen van het Rijk en de reguliere hulploketten is door partners in Regio Zwolle razendsnel gedaan waar we sterk in zijn: een gezamenlijk aanpak van overheden, onderwijs en ondernemers voor onze opgaven. We willen  ondernemers nu bijstaan in de crisis en straks in de fase naar herstel, met aandacht voor het economisch perspectief na de crisis. Uit een regionale ondernemerspeiling bleek dat 40% van de ondernemers aandacht heeft voor scholing van medewerkers. Dit percentage moet omhoog om als regio als geheel veerkrachtig te zijn. De tijdige om- en bijscholing van medewerkers ondersteunen we daarom als regio met een human capital agenda. En laten we samen, Rijk én regio, ook vooral kijken naar aanvullend maatwerk op bijvoorbeeld het gebied van scholing voor de specifieke sectoren van Regio Zwolle.”

Rondetafelgesprek met ondernemers

Gedeputeerde Eddy van Hijum van Overijssel vertelde de staatssecretaris over het Actieplan ‘Redden én beschermen industriële vitaliteit Oost-Nederland’ van BOOST Smart Industry, het Oost-Nederlandse platform voor de industrie. Vervolgens namen vertegenwoordigers van bedrijven als Tembo, IJssel Technologie en Suplacon deel aan het rondetafelgesprek. Van Hijum: “Regio Zwolle – dat geldt voor heel Oost-Nederland – kent bovengemiddeld veel maakbedrijven, waaronder veel mkb- en familiebedrijven. De coronacrisis raakt de maakindustrie hard. De industrie wordt getroffen in liquiditeit en omzet en moet zich aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. Wij bieden haar de helpende hand. De provincies Overijssel en Gelderland stellen vouchers beschikbaar voor aanpassingsplannen. Wij hebben het ministerie opgeroepen om samen met ons in actie te komen en alles te doen om de vitale maakindustrie overeind te houden.” Ondernemer Arend van der Sluis vulde aan: “Onze regio is er een van toepassers, de ideale representatieve regio om ‘smart’ontwikkelingen toe te passen, met de juiste mix van vakmensen en kenniswerkers. Ik zie dat in mijn eigen bedrijf, bij mijn collega’s, maar ook binnen het onderwijs.”

Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW Regio Zwolle benadrukte tot slot dat de coronacrisis de digitalisering ook in Regio Zwolle in een stroomversnelling heeft gebracht: “Door nood geboren vraagt het ondernemen andere vaardigheden. We hebben de staatssecretaris opgeroepen om deze ervaringen mee te nemen in de concretisering van de digitaliseringsstrategie en hierover in gesprek te blijven.”

Werkbezoek Betap
Het tweede deel van de middag bij tapijtfabriek Betap startte met een welkomstwoord van
burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland. De directie van Betap belichtte vervolgens onderwerpen als de sterke positie van Genemuiden op de wereldmarkt van tapijt versus bedreigingen als goedkope concurrentie, de brexit en corona. Ook kwam de vraag langs wat het ministerie kan doen om de tapijtsector haar sterke wereldpositie te laten behouden. Bilder verwoordde het als volgt: “De coronacrisis en de brexit hebben grote impact op de tapijtindustrie. Daar maak ik me zorgen over, zoveel mensen uit onze regio verdienen hier hun brood. De sector wordt niet geraakt door één crisis maar een opeenstapeling ervan. Tegelijk is het tapijtcluster een van de topwerklocaties waar Regio Zwolle bezig is met digitalisering en verduurzaming van productieprocessen. De helpende hand van het ministerie van Economische Zaken daarbij is gewenst.”

Het werkbezoek van de staatssecretaris werd afgesloten met een rondleiding door de productiehal.

Contactpersoon VNO-NCW Midden
Auke Oosterhoff, regiomanager