Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

WSP Midden-Gelderland Werkt Door

WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland brengt met ‘WSP Midden-Gelderland Werkt Door’ vraag en aanbod in de arbeidsmarktregio samen tijdens coronacrisis

Het WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland slaat de handen ineen met UWV, Scalabor, VNO-NCW Midden, gemeenten en Randstad om werkgevers in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te helpen. Met de lancering van het samenwerkingsverband ‘WSP Midden-Gelderland Werkt Door’ kunnen werkgevers met een krimp in of juist vraag naar personeel met elkaar verbonden worden. Het maakt snelle matches in de regio mogelijk om sectoren van voldoende personeel te blijven voorzien en daarmee mensen tijdens deze crisis aan het werk te houden of kandidaten toe te leidenr naar opleidingen. Werkgevers worden daarbij geadviseerd over de coronasteunmaatregelen.

‘Randstad zet zich graag in voor een duurzame arbeidsmarkt waar belangen van werkgevers én werknemers gediend worden. Daarom vinden we de samenwerking met het WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland ook zo belangrijk.’
Yolanda Tieleman, Operationeel Directeur Randstad HR Solutions

De coronacrisis raakt onze arbeidsmarkt. In heel korte tijd is de arbeidsmarkt volledig gekanteld. Het werk ligt in verschillende sectoren stil waardoor medewerkers hun baan dreigen te verliezen. In Midden-Gelderland werken ruim 52 duizend mensen in een sector  met een (zeer) grote banenkrimp door de coronacrisis. Dat is 32% van alle werknemers in MiddenGelderland. Vooral uitzend- en oproepkrachten zijn kwetsbaar. Tegelijkertijd zijn er ook bedrijven die in deze moeilijke periode juist staan te springen om extra mensen, zoals de zorg, logistiek, distributie, food en techniek. In de sectoren met banengroei werken nu ruim 41 duizend werknemers. Dat is 25% van alle werknemers in Midden-Gelderland.

‘We willen voorkomen dat mensen werkloos worden in deze crisis. Daarom willen we mensen van werk naar werk begeleiden. Zo ondersteunen we werknemers en werkgevers. Mooi dat we dat in onze regio samen doen met publieke en private partijen.’
Martien Louwers, Wethouder Werk en Inkomen gemeente Arnhem.

WSP Adviesteam
Op de website www.wspmgwerktdoor.nl kunnen Gelderse werkgevers hun hulpvraag kenbaar maken. Zij kunnen daar aangeven of zij personeel zoeken, tijdelijk geen werk hebben voor hun personeel of informatie opvragen over steunmaatregelen en regionale initiatieven. Binnengekomen vragen van werkgevers worden op werkdagen binnen 24 uur in behandeling genomen door arbeidsmarktspecialisten van het WSP Adviesteam.

NLWerktDoor
‘WSP Midden-Gelderland Werkt Door’ is de regionale vertaling van ‘NLWerktDoor’, het landelijke initiatief om snel mensen te vinden die cruciale functies kunnen vervullen. ‘NLWerktDoor’ is een initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland, LTO, UWV, VNG, gemeenten, vakbonden, private intermediairs, SBB, MBO-Raad en de ministeries van SZW en OCW.