Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Resultaten Ondernemerspanel: oorlog geeft aanzet tot nadenken over circulair ondernemen

Zorgen bij ondernemers ondanks herstel van omzet

Door de coronacrisis was het voor veel ondernemers moeilijk om het hoofd boven water te houden. Waar de afgelopen periode de economie weer aangetrokken is, gooit de oorlog in Oekraïne roet in het eten. De crisissituatie in het land is uiteraard niet vergelijkbaar met de problemen in onze regio, maar ook in Gelderland en Overijssel merken ondernemers de effecten van de oorlog.

Het ondernemerspanel ‘van Crisis naar Crisis’ wijst uit dat ondernemers inderdaad met nieuwe uitdagingen te maken hebben. Deze uitdagingen geven echter wel de mogelijkheid om met nieuwe en toekomstbestendige oplossingen te komen. Het ondernemerspanel is uitgevoerd in opdracht van VNO-NCW Midden, MKB Nederland Midden en de provincies Gelderland en Overijssel.

Herstel van omzet, maar zorgen voor de toekomst
Bij ongeveer 60% van de betrokken ondernemers is de omzet weer op het niveau van de periode vóór de coronacrisis. Bij een derde van hen is de omzet zelfs gestegen. Na de coronacrisis waren de ondernemers dan ook redelijk optimistisch gestemd. Dat optimisme heeft door de oorlog in Oekraïne plaatsgemaakt voor een licht pessimisme.

Impact op de regio
Meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers in Gelderland en Overijssel voelt de impact van de oorlog in Oekraïne. Tegelijkertijd verwacht een overgroot deel van hen niet dat deze nieuwe crisis tot faillissementen of gedwongen ontslagen zal leiden. Ongeveer driekwart van deze ondernemers geeft dan ook aan geen behoefte te hebben aan ondersteuning vanuit de overheid.

Bedrijven in de industrie en de installatietechniek ervaren meer problemen. De schaarste van grondstoffen zoals titanium of zonnebloemolie, en de hoge energiekosten, komen in deze sectoren hard aan.

Duurzame omslag
Juist de industrie en de installatietechniek zijn druk bezig met een omslag waarin wordt gewerkt naar een circulaire economie, waarbij zo efficiënt mogelijk gebruik wordt gemaakt van grondstoffen en energie. Deze vooruitstrevendheid zien we ook terug bij de bouw. Ondernemers die veel bezig zijn met circulariteit benoemen een scala aan voordelen. Niet alleen de gunstige effecten voor milieu en klimaat, maar ook de mogelijkheden voor innovatie en de arbeidsmarkt die ontstaan door deze nieuwe ontwikkelingen worden benoemd. Bovendien geeft een deel van de ondernemers aan dat circulariteit op de lange termijn voor een verlaging van kosten kan zorgen. De transitie naar een circulaire economie kan volgens ondernemers versneld worden door als overheid fiscale maatregelen te nemen, innovatie en samenwerking te subsidiëren en het delen van ervaringen met andere ondernemers te bevorderen.

Alhoewel deze nieuwe crisis hindernissen opwerpt voor lokale ondernemers, geeft het hen ook de kans om toekomstbestendige maatregelen te nemen. De meerwaarde van circulair ondernemen wordt tijdens deze crisis verder onderstreept.

Hieronder vind je de volledige rapporten:
Rapport Gelderland
Rapport Overijssel