Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Acties Overijssel

Met de Commissaris van de Koning Andries Heidema en de Gedeputeerden Monique van Haaf, Gert-Harm ten Bolscher en Eddy van Hijum hebben we op 29 oktober een constructief overleg gehad (samen met Bouwend Nederland en MKB-Zwolle). Nadere afspraken zijn gemaakt (ga hier naar het verslag) en de Provincie Overijssel heeft inmiddels aangegeven zo snel mogelijk nieuwe vergunningen weer mogelijk te maken. De vergunningverlening Wet Natuurbescherming is weer mogelijk voor alle sectoren met uitzondering van de agrarische sector. Voorwaarde is dat er geen toename mag zijn van de stikstofneerslag op de Natura 2000 gebieden. We verwachten dat een groot deel van de (vooral kleinere) projecten weer kunnen starten.

Opleiding medewerkers tijdens stikstofimpasse

Daarnaast denken we vanuit VNO-NCW aan een mogelijke tijdelijke actie die werkgevers in staat moet stellen werknemers bij te scholen en op te leiden, zolang er door de stikstof en PFAS-crisis minder werk is. Beter is het om kennis te ontwikkelen dan ‘op de bank te zitten’. We kijken met de technische branches of bestaande regelingen (bijvoorbeeld het Twents Fonds voor Vakmanschap, Ontwikkelfondsregio Zwolle of de Overijsselse Techniekuitdaging) te gebruiken zijn voor dit spoor en of aanpassing van deze instrumenten mogelijk zijn.

We horen graag van u of deze aanpak kansen biedt voor uw bedrijf. Gelet op het grote belang van dit onderwerp willen we Overijsselse leden met klem vragen om een korte vragenlijst (5 vragen) in te vullen.

5 vragen over personele overcapaciteit door stikstof- en PFAS-crisis (Overijssel)

 

Acties in andere provincies VNO-NCW Midden

Gelderland

Op maandag 11 november 2019 hebben we overleg gehad met de Gelderse Gedeputeerden Peter Drenth en Christianne van der Wal en aangedrongen op een snelle hervatting van de vergunningverlening door Provincie en gemeenten. In de praktijk is er meer mogelijk op gebied van vergunningverlening dan men denkt. Eerste prioriteit nu, voor de ondernemers, is om op de korte termijn de vergunningverlening en de projecten op gang te krijgen. Dat geldt voor zowel stikstof als voor PFAS.

Voor oplossingen voor de middellange termijn gaan we met partijen in gesprek over het inzetten van innovaties die structureel kunnen bijdragen aan het verminderen van de stikstofuitstoot. VNO-NCW Midden gaat een eerste overleg hierover organiseren met de agrarische sector, de maakindustrie en met kennisinstellingen zoals IMEC en de WUR en met OOST NL. Op dit thema wordt ook verbinding gelegd met provinciale programma’s als circulaire economie (CIRCLES) en de energieakkoorden in Gelderland (Gelders Energieakkoord) en Overijssel (Nieuwe Energie Overijssel).

In dat kader kijken we ook of er in wet- en regelgeving knelpunten zijn op het vlak van circulaire economie én hoe gebiedsgerichte samenwerking kansen biedt voor het oplossen van de stikstofproblematiek. Denk hierbij aan het opzetten van nieuwe verdien- en bedrijfsmodellen voor ondernemers en inzet van nieuwe meet(sensor)technieken. In de samenwerking zal de oplossing ook worden gezocht door sectoren als landbouw, veeteelt, industrie, vrijetijdseconomie, woningbouw en waterschappen met elkaar te verbinden.

Utrecht

Op 7 november 2019 heeft de Provincie Utrecht een brede bijeenkomst georganiseerd in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning Hans Oosters, Gedeputeerde Hanke Bruins-Slot (o.a. natuur en landbouw) en Gedeputeerde Arne Schaddelee (mobiliteit en vergunningverlening), waarbij ook VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden vertegenwoordigd waren. Afspraak is dat de provincie een regietafel inricht met provinciale partners, een bestuurlijke en ambtelijke taskforce opzet en een gebiedsgerichte aanpak organiseert. Dat moet de komende weken zijn beslag gaan krijgen. We houden de voortgang nauwlettend in de gaten.

Flevoland

Overleg met de provincie Flevoland, met de Commissaris van de Koning, Leen Verbeek, en Gedeputeerde Harold Hofstra (o.a. natuurbeheer en landbouwbeleid) is gepland op 19 december aanstaande. We houden je op de hoogte en heb je ervaringen of input voor het gesprek: laat het ons weten! Voor meer info zie pagina stikstof op de site van de Provincie Flevoland.