Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Afscheid Hans Kroeze bij Bloemenbeek De Lutte

09 juli 2020 – In oktober 2007 werd Hans Kroeze voorzitter van VNO-NCW Twente. Gisteren, bijna 13 jaar verder, droeg hij symbolisch de voorzittershamer over aan Michel ten Hag.

Vanzelfsprekend werd er een afscheid voor hem georganiseerd en wel bij Landgoedhotel De Bloemenbeek in De Lutte. Hoewel de weergoden ons niet gunstig gezind waren, konden we door een mooie overkapping toch buiten vertoeven.

De voorzitter opende om 16.35 uur zijn laatste vergadering met slechts één agendapunt; de voorzitterswissel. Hij haalde nog even de lijst met voorwaarden waaraan hij in 2007 moest voldoen tevoorschijn. Hij constateerde dat wat hem betreft Michel ten Hag hier ook aan voldeed, constateerde tevens dat er geen tegenkandidaten waren en vroeg de leden met applaus in te stemmen met de beoogde kandidaat. En zo geschiedde!

Vervolgens was er ruimte voor cadeaus en speeches. Het spits werd afgebeten door Marc Woesthuis (vicevoorzitter VNO-NCW Twente), vervolgens door Raymond Strikker (oud bestuurslid VNO-NCW Twente en gastheer), Marcel Hielkema (voorzitter VNO-NCW Midden) en Karel Heijink (directeur VNO-NCW Midden). Ook waren er digitale bedankjes van Annick van der Lof-de Groen, Jacco Vonhof, Wim Boomkamp en Hans de Boer.

Michel ten Hag stelde zich in zijn maidenspeech voor aan de leden van Twente. Hij gaf aan er zin in te hebben en verheugde zich op de samenwerking met het bestuur. Hij zal zich niet alleen inzetten voor Twentse welvaart echter ook voor het Twentse welzijn.

Het slotwoord was voor de scheidende voorzitter. Hij kijkt terug op een periode die begon met een crisis en eindigde met een crisis. Toch is er veel bereikt. De huidige samenwerking tussen Ondernemers, Overheid en Onderwijs is veel hechter dan toen hij begon. Ook de verankering van alle netwerkpartijen in Ondernemend Twente is veel krachtiger door de samenwerking en gezamenlijke verantwoording. In een persoonlijke noot bedankte hij alle huidige alle oud-bestuursleden en oud-medewerkers. Tot slot hief hij het glas, bracht een toast uit en sloot af met: Good Goan!

VNO-NCW Twente en VNO-NCW Midden zijn Hans Kroeze zeer erkentelijk voor zijn jarenlange enthousiaste, scherpzinnige en betrokken inzet voor onze vereniging.