Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergaderingen van VNO-NCW Midden vinden meestal plaats op verrassende locaties bij een van de leden of relaties van de vereniging. Een autoshowroom, een productiehal, een kazerne of, dit keer, een industriële, informele plek in Deventer: Fooddock, gevestigd in de Zwarte Silo in het Havenkwartier. Dinsdag 26 november 2019.

vlnr: Quintus Stokvis, Stefan Klijn, Marcel Hielkema, Ron van Gent

Marcel Hielkema opent de vergadering en blikt terug op zijn eerste 180 dagen als voorzitter van de vereniging. Het was een hectische periode, waarin van alles speelde. Vier thema’s licht hij uit:

  1. Klimaat, met de stikstof- en PFAS-crisis als zwaartepunt. Landelijk heeft de vereniging gelobbyd bij Kabinet, wij hebben bij provinciebesturen de druk opgevoerd om de crisis vlot te trekken. Inmiddels heeft het kabinet de drempelwaarde voor PFAS aangepast en komen projecten weer op gang. We blijven knokken voor oplossingen.
  2. Internationaal samenwerken. Onder andere bezoek aan European Week of Regions in Brussel, ledenreis naar Helsinki en Riga en partnerschap NLinBusiness.
  3. Bereikbaarheid, enkele voorbeelden: een geslaagde lobby levert 100 miljoen op voor de A50-corridor Nijmegen-Eindhoven. Voor de A12 hebben we extra aandacht gevraagd met een manifest, de aansluiting A1/A30 en verlenging A15 is nog geen prioriteit in plannen.
  4. Arbeidsmarkt: we mogen er trots op zijn dat onze regio’s dit jaar substantieel meer banen hebben gerealiseerd dan afgesproken in het kader van de Banenafspraak.

De voorzitter staat vervolgens stil bij personele zaken. Welkom aan nieuwe bestuursleden, nieuwe regiomanagers en penningmeester. Laurens de Lange (VNO-NCW regio Zwolle) volgt Hans Kroeze op als provinciaal voorzitter Overijssel, Martin de Ruiter (VNO-NCW VeluweVallei) heeft het provinciale voorzitterschap Gelderland overgenomen van Marcel Hielkema. Directeur Ron van Gent gaat – door ziekte gedwongen – een transfer maken naar de landelijke organisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Afscheid volgt, waarschijnlijk tijdens de volgende ALV op 21 april 2020. De sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur loopt.

Stefan Klijn (links) ontvangt onderscheiding van voorzitter Marcel Hielkema

Financiën
Stefan Klijn licht voor de laatste keer in zijn 2500 dagen-durende penningmeesterschap de jaarcijfers toe. Het verlies over 2019 wordt geraamd op € 45.000, het eigen vermogen blijft stabiel op 1,4 tot 1,5 miljoen euro. Naast de contributie-inkomsten worden derdegeldstromen uit projecten steeds belangrijker.

De voorzitter bedankt Stefan Klijn voor zijn rol in het bestuur en zijn belangrijke bijdrage aan een financieel gezonde vereniging de afgelopen 7 jaar. Als dank ontvangt Stefan de onderscheiding lid van verdienste.

Quintus Stokvis

Quintus Stokvis is bereid gevonden zijn rol over te nemen. Quintus (54) is fiscaal econoom en werkt als senior manager tax bij Crowe Peak. “Ik vind het belangrijk om met een goed team op te trekken om het ondernemersbelang te dienen.” Lees hier meer over Quintus. De nieuwe penningmeester heeft de begroting 2020 voorbereid en licht een aantal posten toe. Het bestuur stelt voor de contributie 2020 met € 25 per jaar te verhogen naar € 725. De leden stemmen hiermee in.

De vereniging Next Level
Ron van Gent krijgt het woord en vertelt over zijn persoonlijke situatie waardoor, zoals de voorzitter al schetste, hij zijn functie neerlegt, maar dit betekent niet dat hij niet meer betrokken zal zijn bij de vereniging. Hij zal een rol blijven spelen bij de vereniging Next Level. Dat is het partnermodel wat we aan het onderzoeken zijn. Zo heeft hij de verbinding gezocht met de andere regionale verenigingen als het gaat over de ICT en is de directeur van de LWV de trekker van het Acquisitie/Marketingplan. Samen bereiken we meer dan alleen, zeker als de landelijke vereniging ons rugwind geeft om ledenwinst te boeken. Ron is trots dat we dit kunnen doen, trots op de steun van de leden. Verder benadrukt hij dat we goede dingen doen, maar deze nog niet altijd voldoende voor het voetlicht komen. Een voorbeeld is de Participatiewet; waar de overheid zelf niet de door hen vastgestelde quota haalt doen de werkgevers het prima, een kwart van de behaalde resultaten vinden plaats in ons werkgebied. Zoals eerder gezegd zoeken wij samenwerking, zo heeft NLinBusiness zich gemeld, zij effenen alle internationale paden voor ondernemers en wil graag samenwerken.

Over Fooddock

De voorzitter sluit de vergadering en geeft het woord aan Frank Hulscher, eigenaar van Fooddock. Hij neemt ons mee in de historie van de silo en vertelt over zijn loopbaan, die lag in de financiële dienstverlening. Daar heeft hij met veel plezier in gewerkt, maar hij maakte een bewuste overstap naar de horeca, een totaal andere sector en belevingswereld. De grootste voldoening heeft hij als gasten tevreden zijn over een feest of avond en positieve feedback geven.

Bij de afsluitende borrel proeven leden van de gastvrijheid en culinaire bijzonderheden van Fooddock.