Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Column Laurens de Lange

Invloed reilen en zeilen vereniging in de regio is groot

Vier jaar terug ben ik gevraagd om voorzitter te worden van VNO-NCW regio Zwolle en tot op de dag van vandaag heb ik geen spijt gehad van mijn ‘ja’. Natuurlijk, ik was al jaren lid maar je informeert je desondanks goed. Ik heb daarnaast intern overlegd met mijn collega’s van Unica en uiteraard ook met mijn thuisfront hoe zij hier tegenaan kijken. Doorslaggevend was het gevoel dat ik via de voorzittersrol daadwerkelijk kan bijdragen aan de voor ondernemers zo belangrijke economisch sterke regio door dit te combineren met thema’s die dit ook in de toekomst bestendigen.

Vanuit mijn perspectief zijn we daarin aardig op weg. De invloed die wij als bestuur samen met onze leden hebben op het reilen en zeilen in de regio is groot merk ik en ik denk dat de bereidheid om doelen te combineren met handelen daar erg bij helpt.

Samenwerking

Ik geloof in samenwerking waarbij partijen hun eigen identiteit kunnen behouden en waarin je samen een collectief belang dient vanuit ieders kracht. Samen met branches, lokale ondernemersverenigingen, MKB Zwolle en andere stakeholders maken we ons sterk voor bijvoorbeeld een gezonde arbeidsmarkt.

Human Capital Agenda

De Human Capital Agenda is daar een mooi voorbeeld van. Het is qua voorbereiding een heel proces geweest dat wellicht minder zichtbaar is: beleid maken en uitwerken, pilots draaien en formats voor werk-naar-werk maken, funding voor de toekomst organiseren. Het kost de nodige uurtjes, maar dan heb je ook wat. Collega-bestuurslid Rick de Jonge zal een volgende keer meer vertellen over de Agenda en wat ondernemers eraan hebben.

Mobiliteit

Andere onderwerpen waar we ons op richten en waarover we je in deze maandelijks nieuwsbrief gaan bijpraten zijn mobiliteit: verbeteren aansluiting verkeer voor weg, lucht en water, het verhogen van de ambitie voor internationaal ondernemen en circulair ondernemen en de energietransitie.

Stikstof en PFAS

Op dit moment gaat veel aandacht naar oplossingen voor de stikstofcrisis (en PFAS). Natuurlijk ligt de focus op het weer op gang brengen van de vergunningsverlening maar dat is vooral landelijk bepaald. In de provincie en de regio willen we duidelijkheid per project, willen we voorkomen dat de dip die gaat komen zorgt dat bedrijven kopje onder gaan en dat vakmensen, die daarna weer hard nodig zijn, vertrekken. Daarnaast willen dat zo’n situatie in de toekomst niet meer voorkomt.

Koplopers podium geven

Ik merk dat vanuit ondernemerschap veel opgebouwd en verbeterd kan worden en dat koplopers vanuit hun vakgebied hierin veel kunnen betekenen met relatief beperkte inspanning. Ik maak me dan ook sterk om deze koplopers het podium te gunnen, maar wel in combinatie met partijen die deze inzichten verder kunnen brengen, verbreden en inbedden.

Veel van deze koplopers zijn lid van onze vereniging, dus dat maakt de stap om hen te vragen klein: naast de activiteiten rondom Human Capital zijn de VNO-NCW International Board en de VNO-NCW Infra en Mobility Board hier voorbeelden van.

Kortom, veel te doen en veel te vertellen. We houden je op de hoogte! Dat doen we via website, social media, deze nieuwsbrief én via de VNO-NCW Community, hét digitale platform voor leden.

Laurens de Lange
voorzitter VNO-NCW regio Zwolle
groepsdirecteur Unica Groep

www.vno-ncwmidden.nl/regiozwolle