Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Durf te vragen!

Stikstof- of PFAS-problemen? Ga in gesprek met je gemeente.

De uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof en de PFAS-norm hebben gezorgd voor een stilstand in infra-en bouw projecten. Ondernemers in de bouw en infra, maar ook ondernemers die hun bedrijfsmatige activiteiten willen uitbreiden, hebben daar veel last van. Vergunningenprocedures hebben een tijdlang volledig stil gelegen.

Inmiddels hebben de aangepaste PFAS-norm en de invoering van provinciale beleidsregels op het gebied van stikstof ervoor gezorgd dat vergunningverlening wel weer mogelijk is. Uit onze gesprekken met provincies, omgevingsdiensten en gemeenten weten we dat er bereidheid is om te zoeken naar oplossingen.

Onder het motto “durf te vragen” roepen we ondernemers op om in gesprek te gaan met vergunningverlenende instanties. We willen voorkomen dat plannen onnodig in de la blijven liggen vanuit het beeld dat er niets zou kunnen. Er zijn wel degelijk mogelijkheden om projecten te realiseren. Het motto is: durf te vragen!

Waar vragen?

  • Als het gaat om een bouwvergunning is dat je eigen gemeente.
  • Gaat het om een milieuvergunning dan kunt je terecht bij je Omgevingsdienst.
  • Gaat het om de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet, dan kunt je bij je provincie terecht.

Ons advies is om in eerste instantie in gesprek te gaan met je eigen gemeente. Gemeenten beschikken over de deskundigheid om je verder te helpen.

Graag vernemen we je ervaringen. Door het delen van ervaringen – goede en minder goede – leren we met elkaar om te gaan met de stikstofproblematiek.

Deel je ervaringen door een mail te sturen naar durftevragen@vno-ncwmidden.nl

Contactpersoon VNO-NCW Midden

Rob Oostermeijer, hoofd beleidszaken

NB: Op onze website praten we je bij over de laatste ontwikkelingen op gebied van PFAS en stikstof. Lees hier de update.