Geannuleerd! Workshop Sigma Rivierenland

14 februari 2019 | 9.00 - 13.00 uur (inclusief lunch) | ARN Recycling | Tiel

Geannuleerd, nieuwe datum volgt. De interactieve workshop SIGMA staat voor Symbiose over Grenzen heen (Mee)Maken en Aanjagen (SIGMA) en is bedoeld voor MKB bedrijven die willen werken aan toekomstbestendige strategieën en nieuwe verdienmodellen. In slechts 4 uur tijd wisselen de bedrijven uit verschillende sectoren zoveel mogelijk informatie uit over grondstoffen, energie en andere innovatieve ideeën. Dit levert verrassende nieuwe samenwerkingsvormen op tussen bedrijven. Vervolgens wordt er gezorgd dat deze goede verbindingen ook blijven bestaan en uitgroeien tot nieuwe business.

14 februari is Valentijnsdag. Misschien ontmoet u tijdens de workshop SIGMA wel uw duurzame partner waardoor nieuwe business ontstaat die voor beiden positief is. Neem deel aan de workshop SIGMA en verken in 4 uur tijd nieuwe mogelijkheden voor uw eigen business. Veel bedrijven hebben dankzij deze sessie al mooie successen behaald.

Dus, zoekt u of heeft u…..
* reststromen die niet meer ingezet kunnen worden?
* plannen om nieuwe technologieën te implementeren om “in competition” te blijven?
* partners/mede-ondernemers die samen met u een nieuwe techniek uitwerken?
* technologie of materiaal die andere bedrijven meer efficiënt kunnen laten werken?

Dan is de workshop SIGMA zeker interessant voor u. Deelname aan deze workshop zal u helpen om…..
* geld te besparen op primaire grondstoffen;
* nieuwe innovaties voor nevenstromen te ontdekken;
* nieuwe businesskansen – opportunities te creëren;
* uw ‘carbon-footprint’ te verlagen;

Kijk hier voor meer informatie of resultaten.

Deelname aan deze workshop is gratis.
Voor het vervolgtraject worden individuele afspraken gemaakt.