Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Meer snelheid in ondersteuning ondernemers in coronacrisis nodig

De gemeenten in de provincie Utrecht hebben snel en positief gereageerd op de oproep die VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden richting gemeenten hebben gedaan. In een brief pleitten de ondernemersorganisaties voor een lokaal noodpakket voor ondernemers, bovenop het steunpakket van het kabinet. De suggesties die in de brief zijn gedaan, zijn door alle 26 gemeenten opgepakt. De noodloketten voor ondernemers zijn ingericht, de inning van onroerend zaak belasting, precario, toeristenbelasting is opgeschort. Ook de betalingstermijnen van de facturen van de ondernemers wordt in diverse gemeenten versneld naar 14 dagen. De voorzitters van beide organisaties zijn blij met de reacties van de gemeenten.

De ondernemersorganisaties vinden dat in de aanpak van de coronacrisis de gezondheid van mensen eerste prioriteit is. Dit neemt niet weg dat er ook aandacht nodig is voor de gevolgen voor de bedrijven. Uit de vele contacten die op dit moment met bedrijven in de provincie Utrecht zijn geweest, blijkt dat de impact heel groot is. Niet alleen in de bedrijven die op slot zijn. Rob Eradus, voorzitter VNO-NCW provincie Utrecht: “In de keten van bedrijven zien we stagnatie. Bedrijven in (technisch) onderhoud of de bouw merken dat overheden en bedrijven wachten met het verstrekken van nieuwe opdrachten. Dit heeft ook consequenties in de keten richting toeleveranciers en dienstverleners. Tevens vermindert of stopt de aanvoer van materialen/grondstoffen uit het buitenland voor diverse bedrijven.” Ook in de dorpen en binnensteden is het stil. “De horeca is dicht en daarmee valt een deel van het bezoek aan een centrum weg. De detailhandel krijgt bijna geen klanten meer in de winkel. Dit gaat invloed hebben op winkelstructuren na de crisis”, zo meent Joost Uytewaal, voorzitter MKB-Nederland Midden.

Zorgen om snelheid uitvoering
De voorzitters dringen aan op snelheid in de uitvoering van alle hulpmaatregelen. Uytewaal: “De goede wil is er wel, maar over de snelheid van de uitvoering maken we ons nog wel zorgen. Bedrijven met een liquiditeitsprobleem moeten snel worden geholpen. Het is dan geen kwestie van weken maar van dagen. Het landelijke pakket aan maatregelen biedt een goede basis om ondernemers te helpen. In de regio gaat het erom dat we alles op alles zetten om de uitvoering van hulp goed te organiseren.“

Inkoop en aanbestedingen naar voren halen
Ander aandachtspunt is het kijken naar de mogelijkheden om inkoop en aanbestedingen naar voren te halen. “Hierdoor blijven bedrijven in de markt en kunnen medewerkers behouden blijven”, constateert Eradus. “We gaan ervan uit dat de gemeenten operationeel blijven, met name ook bij de vergunningverlening voor projecten.” Er moet ook nagedacht gaan worden over de tijd na de crisis. Daarvoor zullen de ondernemersorganisaties met suggesties komen.

Samen werken aan regionale aanpak
VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden hebben zich in de afgelopen week samen met partners in de provincie Utrecht, waaronder de Economic Board Utrecht, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht (i.o.), gemeenten en de Provincie Utrecht, ingezet voor een regionale aanpak. Hiertoe is de ‘Utrecht Region Economische Corona Alliantie’ opgericht.

Een groeiende groep regionale bedrijven, gemeenten en de Provincie Utrecht heeft de handen ineengeslagen om via de ‘Utrecht Region Economische Corona Alliantie’, belangeloos, ondersteuning en antwoorden op vragen van ondernemers te bieden. Heeft u als ondernemer een hulpvraag en komt u er zelf niet uit? Of heeft u zelf juist hulp ‘in de aanbieding’ voor andere bedrijven in nood? Denk aan advieskracht, consultancy of projectmanagementcapaciteit. Voor meer informatie kijk op: https://www.vno-ncwmidden.nl/corona-ondersteuning-voor-ondernemers-in-de-regio-utrecht/.

Contact
Helga Brenninkmeijer, regiomanager VNO-NCW provincie Utrecht/MKB-Nederland Midden, telnr.: 06 – 113 517 45