“Het woordje ‘TROTS’ zijn veel mensen helaas kwijt”

“Het draait bij ons niet alleen om omzet, maar juist om rust, veiligheid, geluk en trots. En dat laatste woord zijn veel mensen helaas kwijt.” Aan het woord is George Verheijen, oprichter en DGA van Keyter Intarcon Nederland.
Lees verder