Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Oproep ondernemers: Almere, pak de regie en organiseer Floriade

Dringende oproep ondernemers Flevoland

Ondernemers in provincie Flevoland doen een dringend beroep op het gemeentebestuur van Almere om door te gaan met het – in aangepaste vorm – organiseren van de Floriade 2022. Daarvoor zijn wel aanpassingen nodig in de organisatie, zodat het draagvlak onder het bedrijfsleven beter wordt.

Het gaat onder andere om duidelijker beleid, transparantie in financiële en politieke besluitvorming en een gedegen centrale regie. Als aan die voorwaarden wordt voldaan spreekt het bedrijfsleven vertrouwen uit in een succesvolle organisatie van de Floriade door de gemeente Almere. Voor het bedrijfsleven staat de economische impact van het evenement als een paal boven water: wereldwijde bekendheid van de provincie Flevoland, Almere in het bijzonder, meer werkgelegenheid en extra kansen voor provinciale en lokale ondernemers.

Wereldwijde reputatieschade

In een brief aan het College onderstrepen de VBA, MKB Nederland Midden en VNO-NCW Flevoland de conclusies uit een haalbaarheidsonderzoek die op 14 mei werden gepresenteerd. In het rapport Scenario Analyse Floriade 2022 staat dat de scenario’s ‘uitstel’ en ‘afstel’ van de Floriade 2022 grote nadelen met zich meebrengen. Naast kapitaalvernietiging en hoge kosten om het project af te bouwen zal sprake zijn van een wereldwijde reputatieschade en aanmerkelijke gevolgen voor de provinciale en lokale economie. Het scenario om de Floriade door te laten gaan in aangepaste vorm lijkt, zo blijkt uit het rapport, de meest schadebeperkende keuze. De haalbaarheid ervan echter hangt af van enkele factoren, waaronder aanpassingen in de organisatie.

Woud van verdeeldheid

“De betrokkenheid van het bedrijfsleven voor de Floriade kan en moet beter” vindt Hajé de Jager, voorzitter VNO-NCW Flevoland. De drie belangenbehartigers hebben moeten constateren dat in veel gevallen ondernemers die zelf het initiatief namen om een bijdrage te leveren aan de Floriade zijn verdwaald in het woud van organisatorische en politieke verdeeldheid. Dit heeft ertoe geleid dat het draagvlak bij de ondernemers over het doorgaan van de Floriade (al dan niet in aangepaste vorm) minder sterk is dan voorheen.

VBA, MKB-Nederland Midden en VNO-NCW Flevoland hebben uitdrukkelijk hun steun uitgesproken aan de gemeente Almere als de organisatie de veranderingen doorvoert. Zij kijken uit naar een werelds evenement in 2022.

Contactpersoon

Rob Dal, regiomanager VNO-NCW Flevoland