Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Regiodeal in voorbereiding: dien uw project in!

Na de zomer gaat het Rijk een nieuwe uitvraag doen voor de zogenoemde Regiodeals. Na de vorige tranche, waarin er bedragen van 20 mln. naar de Achterhoek en 30 mln. naar Twente is gegaan, volgt nu de laatste uitvraag van deze kabinetsperiode.

Om straks op tijd te zijn voor een aanvraag om deze kans te pakken moeten we nu al aan de slag! Om een aanvraag goed en inhoudelijk te kunnen onderbouwen is de regio op zoek naar concrete projecten met investeringsvraag en cofinanciering (waaronder €) die ingevuld moeten worden in formats. De formats worden gebruikt om de inhoud van de Regiodeal scherp te maken en een eerste concept Regiodeal te schrijven.

Heeft u een concreet project met investeringsvraag én cofinanciering dan kunt u het projectformat gebruiken die bijgevoegd is in de bijlage. Let op: er is geen enkele garantie dat we als regio ook daadwerkelijk een Regiodeal gaan krijgen. Uiterlijk 26 augustus behoren de concrete projecten, middels de formats, aangeleverd te worden bij de heer (Gert Jan) Meijer via gertjanmeijer@cleantechregio.nl. Dient u een project in? Dan graag 5 september van 07:30 – 10:00 uur reserveren in de agenda. De indieners van de formats worden gevraagd om op 5 september de projecten te pitchen en met de regio in gesprek te gaan.

Tot slot nog wat belangrijke informatie:
Vorig jaar waren er meer dan 80 inzendingen en maar 12 toegekende deals. Zoals eerder omschreven is er geen enkele garantie dat we de Regiodeal ook krijgen.

 • Belangrijk is om een concrete ‘vraag’ aan het Rijk te formuleren, dit is logischerwijs financiering maar kan ook gaan over informatie/beleidsaanpassingen en samenwerking.
 • De Strategische Board Cleantech Regio heeft op 17 juli een focus uitgesproken op de thema’s Energietransitie, Circulaire Economie en Human Capital.
 • Voorstellen moeten raakvlakken hebben met de genoemde thema’s en-/of aanhaken bij de volgende projecten:
  • Actieprogramma H2
  • Human Capital
  • Transform voor Wonen
  • Toekomstbestendige bedrijventerreinen
  • Cirkelwaarde
  • Cleantech Zone A1
  • RES
  • Slimme en Schone mobiliteit
  • Versnellingshuis
  • Circulair Inkopen
  • 8 Circulaire fabrieken
  • Agro Innovatienetwerk
  • Eerbeek/Loenen 2030
  • Cleanports IJssel

Tip: benadruk in het format (zie bijlage) ook wie je samenwerkingspartners zijn (vanuit de 3 O’s). Op basis van de aangeleverde formats wordt gewerkt aan een overkoepelend verhaal. Klik hier voor de aangeleverde format.

Heeft u een vraag? Dan kunt u met vragen terecht bij Regiomanager Christian Lorist via lorist@vno-ncwmidden.nl

Met vriendelijke groet,

Christian Lorist en Loes Klanderman
VNO-NCW Stedendriehoek