Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Resultaten 2019

In 2019 hebben we weer keihard gewerkt om het ondernemersklimaat in de regio te verbeteren. Resultaten zijn mogelijk dankzij de onvoorwaardelijke inzet van meer dan 100 bestuursleden en veel actieve leden, door te participeren in belangrijke projecten en programma’s en waar mogelijk samen te werken met andere belanghebbende organisaties.

Lobbyresultaten bereiken we ook door onze directe verbondenheid met VNO-NCW landelijk én door nauwe samenwerking met MKB-Nederland Midden, branches en lokale ondernemersverenigingen.

Input en draagvlak van leden is van groot belang. Blijft u ons dus vertellen tegen welke vraagstukken u in het ondernemerschap aanloopt.

Wat hebben we voor leden gedaan:

  • Stikstof en PFAS: Landelijk heeft de vereniging gelobbyd bij kabinet, wij hebben bij provinciebesturen de druk opgevoerd om de crisis vlot te trekken. Inmiddels heeft het kabinet de drempelwaarde voor PFAS aangepast, is een stikstof-spoedwet van kracht en komen projecten (te) langzaam weer op gang. Maar er blijft nog veel onduidelijk en tijdelijk. We trekken samen met leden en branches op en knokken voor snelle oplossingen. Banen en bedrijven staan op de tocht. Lees meer over onze inspanningen.
  • Wij vertegenwoordigen het bedrijfsleven in de regionale Economic Boards, mobiliteitsprogramma’s, provinciale energietransities en andere belangrijke overleg- en beslisorganen.
  • We weten elkaar te vinden bij VNO-NCW Midden. 2019 was een bruisend verenigingsjaar, met meer dan tachtig evenementen en duizenden deelnemers. Enkele hoogtepunten waren de nieuwjaarsbijeenkomsten, Miljoenennotabijeenkomsten en de Ledenreis naar Helsinki en Riga. De online ledenomgeving –  de VNO-NCW Community – ondersteunt de (digitale) verbinding tussen leden.
  • Veel aandacht voor criminaliteit, cybersecurity en ondermijning.
  • In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 hebben we onder het motto ‘Sterker maken wat sterk is’ de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen beïnvloed. Tot onze tevredenheid zijn veel van onze standpunten daarin overgenomen. In debatten, nieuwsbrieven, vlogs, blogs, interviews en artikelen hebben we vervolgens onze inzichten gedeeld met politici en daarnaast ondernemers geïnformeerd over het belang van de Staten én van de waterschappen (waarvoor we ook konden stemmen). In mei volgden de EU-verkiezingen en ook daarover hebben we veel gecommuniceerd en ondernemers opgeroepen om vooral te gaan stemmen.
  • Regelmatig organiseren we samen met MKB-Nederland Midden Marktdagen Beter Aanbesteden, waardoor opdrachtnemers en opdrachtgevers meer begrip kregen voor elkaars werkwijze. Diverse gemeenten hebben beleid aangepast en zijn daardoor meer mkb-vriendelijk geworden.
  • Bestuurswisselingen: na de benoeming van Jacco Vonhof tot voorzitter van MKB-Nederland heeft de algemene ledenvergadering in mei 2019 Marcel Hielkema gekozen tot nieuwe voorzitter. In november volgde de wisseling van penningmeester (Quintus Stokvis volgt Stefan Klijn op) en per 13 januari 2020 heeft de vereniging ook een nieuwe directeur: Karel Heijink. Hij is Ron van Gent opgevolgd, die voor de landelijke koepels aan de slag is. Ook in de provincies en in de regio’s zijn nieuwe voorzitters en bestuursleden benoemd (oa Laurens de Lange – VNO-NCW Overijssel, Martin Ruiter – VNO-NCW Gelderland). Alle afgetreden bestuursleden bedanken we nadrukkelijk voor hun onbezoldigde inzet voor VNO-NCW Midden.

Bekijk de factsheet en lees hier meer over de lobby-activiteiten in 2019, per speerpunt en per regio.