Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Signalen uit het veld

Regioambassadeurs EZK/LNV in gesprek met regiomanager VNO-NCW Midden
Het zijn bijzondere tijden en ondernemers staan voor grote uitdagingen. Vanuit VNO-NCW zetten we onze lobby landelijk en regionaal in om ondernemers te steunen. Ook vanuit het ministerie van EZK en LNV wordt meegedacht en daarom gingen Edwin Ouwejan, Marcel Oosterwegel (regioambassadeurs EZK/LNV landsdeel Oost) en Wilma Elbertsen (regiomanager VNO-NCW Achterhoek) in gesprek.

Belangrijke signalen uit het veld hebben o.a. betrekking op liquiditeitsvraagstukken. Betalingstermijnen worden eenzijdig opgeschroefd tot 90 of 120 dagen; leasecontracten o.a. voor machines zijn niet flexibel; kredieten worden bevroren. Dit zijn enkele voorbeelden waardoor een hele keten op slot gaat. De oproep van VNO-NCW heeft betrekking op tijdig betalen, ook door overheidspartijen en handhaven op wettelijke betaaltermijnen.

Overreactie
In bepaalde sectoren zoals bouw, installatie en onderhoud merken ondernemers dat er soms een overreactie is op veiligheidsmaatregelen waardoor werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd. De oproep is om natuurlijk de RIVM regels te volgen maar ook te kijken wat wél mogelijk is. Kijk wat de consequenties zijn als je verbiedt om bepaalde werkzaamheden uit te voeren; het raakt soms een hele keten en daarmee gaat de economie nog verder op slot. In het verlengde daarvan is de oproep aan de overheidspartijen om aanbestedingen/investeringen naar voren te halen en te laten uitvoeren. Denk daarbij aan projecten op het terrein van duurzaamheid zoals zonnepanelen, maar ook werkzaamheden aan bruggen, stuwen etc. die nu prima uitgevoerd kunnen worden. Doorbreek de investeringsstop!

Problemen op langere termijn
Zorg is er ook bij bedrijven die nu nog redelijk draaien zoals sommige sectoren in de industrie, maar die op termijn grote problemen voorzien. Dit geldt ook voor bedrijven die binnenkort problemen in de supply chain verwachten. De oproep is om de regelingen zo te maken dat die ondernemers ook op termijn worden geholpen als het nodig is. Vergelijkbaar is de maatregel voor uitstel van de belastingen maar uiteindelijk moet de ondernemer wel betalen.

Gemeentelijke maatregelen
VNO-NCW Midden en MKB Nederland Midden hebben een oproep gedaan naar gemeenten om maatregelen te nemen om ondernemers te ondersteunen. Uit een inventarisatie blijkt dat daar breed gehoor aan is gegeven. Verwarrend voor ondernemers met meerdere vestigingen is dat de maatregelen verschillen per gemeente. De oproep is dan ook om daar meer uniformiteit in aan te brengen, mogelijk in samenspreek met de VNG.

En natuurlijk is er aandacht gevraagd voor de sectoren die helemaal tot stilstand zijn gekomen zoals horeca, evenementensector, toeristische sector etc.

Regionale activiteiten
Landelijk en regionaal initiëren de koepelverenigingen belangrijke activiteiten, die ook bij de ministeries worden gewaardeerd. Mooi voorbeeld is Achterhoek Verbindt. https://www.vno-ncwmidden.nl/informatie-over-het-coronavirus-voor-ondernemers/; https://www.achterhoekverbindt.nl/ en Samenuitdecrisisregiozwolle.nl.

Samenwerking met ministeries en beleidsmakers essentieel
We blijven op landelijk niveau dagelijks in contact met ministeries en beleidsmakers maar ook op het niveau van Oost Nederland hebben we rechtstreekse lijnen met de regioambassadeurs van EZK/LNV. Een goede samenwerking in deze coronacrisis is essentieel.

Wat doet de directie Regio in Gelderland & Overijssel?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Om goed in te kunnen spelen op vraagstukken van bedrijven, maatschappelijke organisaties en regionale overheden hechten de departementen EZK en LNV veel belang aan een stevig netwerk in de regio. Daarom heeft de Directie Regio per landsdeel een regioambassadeur met een klein ondersteunend team dat actief is in de regio. Zo slaat de Directie Regio bruggen tussen landelijk beleid en regionale trajecten en aanpakken.