Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Update Industrietafel

Vanuit de Industrietafel Midden worden in 2022 diverse activiteiten georganiseerd voor ondernemers binnen de industriesectoren. Er zijn al een aantal netwerken opgezet op het gebied van veiligheid, circulaire economie en internationalisering.

 Veiligheid. Vanuit de Masterclass Veiligheid Midden (MVM) zijn er twee netwerken opgezet voor de interne veiligheid binnen het bedrijf. Het artikel hierover vind je hier.

Circulair. Vanuit het Koplopernetwerk Circulaire Maakindustrie worden de specialisten op het vlak van circulaire economie met elkaar verbonden. Het informeren, inspireren en faciliteren van ondernemers staat hierbij voorop. Door middel van o.a. het organiseren van bedrijfsbezoeken, het delen van kennisdocumenten, het organiseren van expertsessies wordt actief de nodige informatie gedeeld. Daarnaast wordt deze groep betrokken bij Circulaire Fabrieken (een initiatief waar bedrijven circulaire ambities kunnen omzetten in een concreet circulair businessplan).

Internationalisering. Voor de maakindustrie is en blijft het internationale speelveld enorm belangrijk. In de coronatijd zijn de kwetsbaarheden op het gebied van internationale keteneffecten boven komen drijven, zoals  schaarste aan grondstoffen en onderdelen en een moeilijke uitwisseling van medewerkers. Ook de recente ontwikkelingen op het gebied van geopolitiek komen daar nog eens bij (oorlog Oekraïne/Rusland, betrekkingen China/USA, stijgende gasprijzen, logistieke impact en het toenemende gevaar op het gebied van cybersecurity). Via het nog op te zetten netwerk Experts Internationalisering zal de aanwezige ervaring en expertise worden ingezet t.b.v. de internationaliseringsambities. Samen met onze partner NLinBusiness pakken we de uitbouw van dit netwerk verder op.

Overige industriethema’s en samenwerking. 

Hiernaast zijn we ook actief op thema’s waarbij we veel met andere partijen samenwerken (zoals branches, provincies, gemeenten en kennisinstellingen). VNO-NCW Midden is namelijk ook partner van BOOST-Smart Industry programma, van het internationaliseringsplatform GO4Export en van het samenwerkingsverband circulaire economie CIRCLES. We zijn ook op het vlak van digitalisering mkb betrokken bij initiatieven als de AI-coalitie Oost- en Midden Nederland en de regionale digitale werkplaatsen van het Ministerie van EZK.

Voor meer informatie over deze netwerken en ontwikkelingen kan contact worden opgenomen met Rob Oostermeijer (oostermeijer@vno-ncwmidden.nl).