Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Voltreffer in provincie Utrecht met Marktdag ‘Nieuwe Stijl’

Over wonen en duurzame mobiliteit

De Tech Campus van ROC Midden Nederland in Nieuwegein was donderdag 3 oktober 2019 gastheer voor de najaars-Marktdag. Een primeur, in die zin dat dit het eerste seminar was in een gewijzigde vorm; de focus is nadrukkelijker op de dialoog van ondernemers met bestuur en politiek komen te liggen.

De Marktdag in Nieuwegein, georganiseerd in samenwerking met VNG Utrecht, VNO-NCW provincie Utrecht, MKB-Nederland Midden en gemeente Utrecht, kende een wat andere aanpak dan de voorgangers. Geen workshops dit keer maar vooral plenaire discussies. Dat kon ook makkelijker aangezien er aanzienlijk minder deelnemers waren; circa 70 in plaats van de ruim 150 van de vorige editie. Het waren, naast bouwers, voornamelijk wethouders en gemeenteraadsleden die in de zaal zaten. Al met al gaf dat een andere dynamiek, al kan ook de aanwezigheid van Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen daar een rol in hebben gespeeld. En anders wel de stikstofproblematiek die Nederland in de greep houdt en als een rode draad door de middag liep.

Al snel na de aftrap door dagvoorzitter Elizabeth van den Hoogen stak het hete hangijzer de kop op. Robert Koch, directeur van Tech Campus ROC Midden Nederland, sprak zijn zorgen uit over het effect dat het stikstofdossier kan hebben op de instroom van jongeren in de bouw. Want waar bij de instroomcampagne tot voor kort nog met de grote baanzekerheid in de bouw konden worden gepronkt, dreigt dat er nu toch wat anders te gaan uitzien.

Vragen aan Verhagen
Het aansluitende programma was in twee delen opgeknipt. Voor de pauze werd Maxime Verhagen om een reactie gevraagd. Uiteraard kwam ook bij dit onderdeel het stikstofverhaal ruimschoots aan de orde. Het heeft immers een directe relatie met de twee hoofdonderwerpen van het seminar, duurzame mobiliteit en wonen. Verhagen gaf aan dat het lastig wordt voor de branche om te investeren in innovaties die nodig zijn voor duurzame mobiliteit als er door de stikstofimpasse geen zekerheid meer bestaat dat orderportefeuilles gevuld zijn. En ook voor het woningvraagstuk is het evident dat het een moeilijk verhaal wordt om de opgaven te realiseren als door de diezelfde rem de benodigde vergunningen niet meer kunnen worden afgegeven.

Innoveren begint met uitvragen
Na het interview bogen de aanwezigen zich over duurzame mobiliteit. Bas Ebskamp van de Argumentenfabriek lichtte het onderzoeksrapport ‘Verkenning mobiliteit 2030; hoe reizen we straks van deur tot deur’ toe dat zijn bureau in opdracht van Bouwend Nederland opstelde. En hij legde de aanwezige wethouders en raadsleden de vraag voor wat het voorkeursscenario is voor de eigen gemeente en wat er dan nodig zou zijn om tot meer duurzame mobiliteit over te gaan. Vragen waar de zaal enige tijd onderling over overlegde. De eerste reactie kwam van Bouwend Nederland voorzitter Verhagen. Hij gaf aan dat duurzame mobiliteit niet vanzelf ontstaat, maar dat voor dergelijke innovaties investeringen nodig zijn. En investeren gebeurt onvoldoende. In slechts 25% van alle aanbestedingen in ons land wordt duurzaamheid en innovatie als eis opgenomen. De bestuurders in de zaal begrepen zijn oproep aan hen om het voortouw te nemen en prioriteit aan innovatie te geven. De financiële situatie bij veel gemeentes maakt het echter lastig om daar ook meteen gehoor aan te geven.

Woningbouwworsteling
Na een pauze volgde blok twee waarin Wonen in de provincie Utrecht het centrale thema was. Gedeputeerde Rob van Muilekom werd geïnterviewd over de ambities van de provincie Utrecht. Dat leverde een somber beeld op. Tot 2030 is er nog wel voldoende plancapaciteit om de bouwopgave te realiseren, mits de stikstofproblematiek dat niet in de wielen rijdt. Voor de twee decennia daarna dreigt het echter problematisch te worden. Dan is er namelijk maar 68% plancapaciteit, voor 32% van de benodigde woningen moet nog een locatie worden gevonden. Reden voor Verhagen om de bestuurders op het hart te drukken vooral ook te kijken naar locaties buiten de stad, aan de randen van de woonkernen. Niet voor de gedeputeerde en alle wethouders een boodschap die ze graag horen, maar evengoed begint de noodzaak wel door te dringen bij de bestuurders. Zeker bij de wethouders op de Utrechtse Heuvelrug, die eigenlijk geen ruimte meer hebben om binnenstedelijk te bouwen.

Afsluitende spreker was Jeannine van Bree over de Staat van Utrecht, een databank die heel veel sociale en demografische informatie over de Provincie bevat. Geen lijntje naar het stikstofdossier dit keer, maar evengoed een interessant verhaal voor de aanwezige bestuurders voor wie dergelijke data heel nuttig kan zijn bij het opstellen van beleid en het maken van keuzes.

Zeker door het beperkte en meer homogene gezelschap en het meer gefocuste programma liet de Marktdag provincie Utrecht ‘Nieuwe Stijl’ goed zien hoe opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar kunnen samenwerken en hoe nuttig en constructief een dialoog tussen bestuurders en bouwondernemers kan zijn.

Contact
Helga Brenninkmeijer, VNO-NCW/MKB provincie Utrecht, tel. 06 – 13 517 45