Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Werkgelegenheid Flevoland blijft groeien

Het aantal WW-uitkeringen in Flevoland daalde in mei van dit jaar verder van 7.495 naar 7.303 (-2,6%). Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen eveneens met 2,6% van 257.414 naar 250.685. Het aantal WW-uitkeringen is hiermee historisch laag. Dit komt doordat de werkgelegenheid blijft groeien en de arbeidsmarkt over het algemeen ‘krap’ blijft. Op een krappe arbeidsmarkt hebben werkgevers moeite om vacatures te vervullen.

Sterk groeipercentage werkgelegenheid Flevoland

In 2019 groeit de werkgelegenheid in Flevoland met 2,3% en in 2020 met 1,8%. Dit blijkt uit de arbeidsmarktprognoses die UWV onlangs publiceerde. Landelijk blijft de werkgelegenheid ook groeien, maar dit groeicijfer ligt iets lager. In 2019 groeit de landelijke werkgelegenheid met 1,7% en in 2020 met 1,2%. Na Groot Amsterdam heeft Flevoland het sterkste groeipercentage.

Bovengemiddelde groei werknemersbanen in FlevolandN

In totaal komen er in de periode 2018-2020 in Flevoland ongeveer 6.000 banen bij. De sectoren informatie en communicatie, zorg & welzijn, detailhandel en uitzendbureaus & arbeidsbemiddeling vertonen de sterkste groei. Veel sectoren in Flevoland zijn, ten opzichte van het gemiddelde in Nederland, ondervertegenwoordigd. In slechts twee sectoren in Flevoland is het aantal werknemersbanen juist sterker vertegenwoordigd. Dit zijn de sectoren voedings- en genotmiddelenindustrie en de groothandel. Omdat ook in de sectoren waarin weinig mensen werken de groei van het aantal werknemersbanen toeneemt, vertonen alle sectoren in Flevoland tezamen een bovengemiddelde groei van het aantal werknemersbanen.

Kansen op de arbeidsmarkt blijven gunstig

Opvallend is dat de uitzendbureaus een minder sterke groei vertonen dan voorgaande jaren. Dit komt doordat bedrijven weer meer personeel zelf in dienst nemen en ook uitzendbureaus last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt. De uitzendbranche is altijd de eerste secor die reageert op economische veranderingen. De werkgelegenheid blijft weliswaar groeien, het groeitempo neemt wel iets af. Dit maakt ook dat het aantal WW-uitkeringen eind 2020 weer iets op zal lopen. Internationaal en historisch gezien blijft het aantal WW-uitkeringen echter laag en blijven de kansen op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden relatief gunstig.

Bron: UWV

Lees hier de Nieuwsflits Arbeidsmarkt

Bron UWV: Landelijke arbeidsmarktprognose 2019-2020 UWV