Algemene Ledenvergadering 1 juni 2023

Donderdag 1 juni 2023 werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tijdens deze online vergadering werden de leden bijgepraat door voorzitter Marcel Hielkema, directeur Karel Heijink en penningmeester Nadine Maters.

Marcel Hielkema nam de online aanwezige leden mee in diverse actuele zaken die op dit moment voor onze regio én onze leden van belang zijn. “Er speelt heel veel op dit moment. Zo zijn de coalitievormingen in onze vier provincies in volle gang. We merken gelukkig dat de provincies ontvankelijk zijn voor onze input. Juist nu is het moment om de stem van de ondernemer te laten horen.” Verder bracht hij onder meer de problematiek op bedrijventerreinen, de regiodeals, onze oproepen voor de speciaal coördinator aanpak netcongestie, strafheffing op gas en thuiswerkende grenswerkers onder de aandacht.

Aansluitend werd het verslag van de Algemene ledenvergadering van 30 november 2022 vastgesteld.

Daarna nam Karel Heijink het stokje over. Hij gaf de leden een korte terugblik over 2022. “We hebben veel gedaan in het afgelopen jaar. Dat hebben jullie ook kunnen lezen in het jaaroverzicht 2022.” Er volgde een korte uitleg over onze vier ondernemersthema’s: Arbeidsmarkt en Onderwijs, Energie en Circulair, Infrastructuur en Ruimte, Innovatie en Ondernemerschap. Vervolgens gaf Karel enkele voorbeelden wat we op het gebied van lobby, projecten, events en communicatie op deze thema’s hebben gedaan.

Voor Nadine Maters was dit haar eerste algemene ledenvergadering als penningmeester van onze vereniging. Zij laat zien hoe de vereniging er financieel voor staat. “Het aantal leden is het afgelopen jaar gelijk gebleven.” Ze legt verder uit dat de resultaten over 2022 in lijn zijn met de begroting.
De aanwezige leden gaan akkoord met de jaarrekening en verlenen décharge aan het bestuur.

Met dank aan de aanwezigen, sluit Marcel Hielkema de vergadering. Daarbij meldt hij dat de algemene ledenvergadering in het najaar weer live zal worden gehouden op een nog nader te bepalen locatie.