Venntiv en Knippenborg Subsidieadvies BV nieuwe kennispartners van VNO-NCW Midden

VNO-NCW Midden heeft onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend met Venntiv en Knippenborg subsidieadvies BV. De komende 2 jaar zetten we samen in op kennisdeling rondom investeringsprojecten, op thema’s waar nationale of Europese subsidieregelingen leden kunnen helpen om te investeren in brede welvaart. Daarbij betrekken deze partijen ook andere partners, zodat er mooie verbindingen ontstaan.
Lees verder