Leven lang ontwikkelen

Een leven-lang-ontwikkelen wordt breed gedragen door het bedrijfsleven. Toch is het in veel midden- en kleinbedrijven – waar vaak minder capaciteit mogelijk is voor hrm-beleid – best een lastig verhaal om het in de praktijk goed te regelen. VNO-NCW Midden ondersteunt via projecten met informatie, kennis, tools, scans en financieringsinstrumenten. Voorbeeld: MKB!dee (Achterhoek).

Vragen? Neem contact op met Caroline Rijnbeek.

Contactpersoon

Caroline Rijnbeek
Arbeidsmarktspecialist VNO-NCW Midden

Project: MKB!dee – Achterhoek

In mei 2021 is de Achterhoekse MKB!DEE aanvraag ‘samen leren en ontwikkelen in de regio’ gehonoreerd door het ministerie van EZK en SZW. Met de toegekende 200.000 euro subsidie neemt een zestal technische mkb-bedrijven het voortouw om in hun organisatie een methode te ontwikkelen om tot een leercultuur te komen waarin medewerkers worden gestimuleerd om zichzelf voortdurend te blijven ontwikkelen. De leerresultaten en ervaringen worden gedeeld met andere werkgevers en branches in de regio. Gelders Vakmanschap en VNO-NCW Midden zijn penvoerder van het project.

Lees hier over de ervaringen van Hans Gerritsen, LBHbox met MKB!dee.