Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Provinciale ontwikkelingen

Actief in de vier provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht verzamelen wij ook provinciale ontwikkelingen zodat kennis, kunde en ervaringen makkelijker met elkaar gedeeld kunnen worden. Alle provincies tonen betrokkenheid bij het wel en wee van ondernemers, zo zijn de provinciale loketten draaiende, verzamelen en publiceren provincies de impact van het coronavirus op het bedrijfsleven binnen eigen provinciegrenzen, wordt volop samenwerking gezocht met het georganiseerde bedrijfsleven en werken we in drie provincies samen aan ondernemerspanels.

 In de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht werkt VNO-NCW Midden samen met provincies, investeringsmaatschappijen en regionale economic boards aan grootschalig onderzoek onder ondernemers – over alle sectoren – om op provinciaal niveau goed inzicht te krijgen in hoe de coronacrisis de bedrijfsvoering van ondernemers raakt en de effectiviteit van (landelijke) regelingen. De uitkomsten voorzien provincies, investeringsmaatschappijen, gemeenten en regionale economic boards van inzicht in effectieve acties voor de herstel- en opbouw fase en kaders voor eventuele aanvullende regelingen.

Noodkrediet innovatie ondernemers

Sinds de openstelling van de Corona-Overbruggings-Lening (COL) en de Tijdelijk-Overbruggingskrediet-Programma-Innovatie-Start-en Scaleups (TOPPS) op 29 april jl. hebben al meer dan 1000 startups, scale-ups en innovatieve midden- en kleinbedrijven een aanvraag ingediend. Dat de nood voor deze regeling hoog is mag geconcludeerd worden stelt VNO-NCW Midden. Oorspronkelijk was er 100 miljoen euro beschikbaar voor de COL en TOPSS, inmiddels is er al voor meer dan €500 miljoen euro aangevraagd. In Oost-Nederland hebben 118 bedrijven een regeling aangevraagd, in de provincie Utrecht 89 bedrijven en 11 bedrijven uit Flevoland.

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Uiteraard worden er nog meer acties uitgezet in de provincies Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Delen is het nieuwe vermenigvuldigen, daarom delen we graag nog enkele voorbeelden van acties ter inspiratie en kennisgeving:

  1. Op het gebied van monitoring heeft de Provincie Flevoland de Covid-19 Monitor geïntroduceerd. De Provincie Gelderland heeft de Gelderse Impactmonitor De Provincie Overijssel de Overijsselse Impactmonitor. En in de Provincie Utrecht is er de monitor Impact Coronacrisis die de effecten op de economie in beeld brengt.
  2. Gedeputeerde Staten van Overijssel vinden dat het provinciale investeringsprogramma voor de vrijetijdssector op een aantal punten aangepast en geïntensiveerd moet worden. Dat moet het bedrijfsleven in die sector helpen te herstellen van de coronacrisis. Horeca-, toerisme- en recreatiebedrijven worden zwaar geraakt door de crisis. Vlak voor de corona-uitbraak presenteerden Gedeputeerde Staten een groot investeringsprogramma in de vrijetijdseconomie van Overijssel. Dat voorstel wordt in mei in Provinciale Staten besproken. In samenspraak met de sector Gastvrij Overijssel zijn de plannen aangepast om in te spelen op de nu ontstane situatie.
  3. Sinds de uitbraak van het coronavirus faciliteren CIVON, VNO-NCW Achterhoek, RCT Gelderland, SIKA (Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek) en 8RHK Ambassadeurs het platform achterhoekverbindt.nl – waarop ondernemers vragen, oplossingen en kennis met elkaar delen. Voorheen vooral gericht op kennis delen, werkt Achterhoek Verbindt nu aan een actiegerichte aanpak om samen de coronacrisis beter aan te kunnen.
  4. Multidisciplinaire studententeams zullen ondernemers in de Cleantech Regio Stedendriehoek helpen om na te denken of- en hoe zij in de huidige omstandigheden kunnen overleven en op welke wijze zij hun bedrijfsvoering moeten transformeren. Het mes snijdt aan twee kanten: bedrijven krijgen beschikking over extra creativiteit en executiekracht, terwijl dit studenten de mogelijkheid biedt op een vervangende opdracht voor weggevallen (afstudeer)stages. Om deze match tot stand te brengen zijn Saxion, Aventus en VNO-NCW Stedendriehoek het initiatief ‘hoe overleeft mijn business de coronacrisis gestart’ om het MKB en instanties in de regio te ondersteunen bij de transitie naar de 1,5 meter economie.