Ruimtelijke Ordening en Infra

Bereikbaarheid over weg, water, spoor, door de lucht én beschikbaarheid van digitale infrastructuur zijn basisvoorwaarde voor een goed ondernemers- en vestigingsklimaat. VNO-NCW Midden vraagt daarom bij raadsleden, provincies en Rijk aandacht  voor verkeersknelpunten en mogelijke oplossingen.

Via economische ‘groeikaarten’ is per regio in beeld gebracht wat die knelpunten in Midden- en Oost-Nederland zijn. Oplossingen zitten niet alleen in ‘meer asfalt’, maar bijvoorbeeld ook in slimmer gebruik van wegen, alternatieve mobiliteitsmaatregelen en het stimuleren van ov-gebruik, fietsen en lopen. Een betere doorstroming draagt ook bij aan minder CO2-uitstoot en daarmee aan de ambitie van een klimaatneutrale samenleving. Daar werken we graag aan mee.

Bedrijventerreinen

De ontwikkeling, herstructurering en verbetering van bedrijventerreinen en de bereikbaarheid daarvan moet hoog op de agenda van gemeentelijke en provinciale politiek staan en blijven. Op al deze bedrijventerreinen wordt door ondernemers namelijk gezorgd voor een goede regionale verdiencapaciteit.

Snellere ICE-verbinding Amsterdam-Frankfurt

Begin dit jaar heeft VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen in samenwerking met de Provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem-Nijmegen het position paper ICE gelanceerd. Doel van het position paper is het versnellen van de ICE verbinding tussen Amsterdam-Arnhem-Frankfurt. In de toekomst moet het met een investering vanuit het Rijk mogelijk zijn om met de ICE (en Intercity’s) in ruim 3 kwartier naar Amsterdam te reizen. Hierdoor wordt er een sterk alternatief geboden voor de automobilist richting de Randstad en het vliegverkeer naar Frankfurt. Hiermee houden we onze regio beter bereikbaar en verlagen we de CO2 uitstoot.

Mobiliteitsmakelaar

 

Meer informatie

Rob Oostermeijer, hoofd beleidszaken of neem contact op met uw regiomanager

Video's

Disruptieve innovatie

Voor wie nu werkzaam is in de mobiliteitssector is geen dag meer hetzelfde! Innovaties en voorspellingen rollen per dag over elkaar heen, waarin zij zichzelf of elkaar ook weer tegenspreken. In deze vlog doet Frank van Klink, directeur XLLease, daar nog een schepje bovenop ... :-) Elektriciteit wordt in de toekomst gratis! Kijk hier voor disruptieve innovatie en andere (on)gemakken.