Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

VNO-NCW Midden in gesprek met provincies over stikstof en PFAS

4 november 2019 – We zijn trots op de geslaagde manifestatie vorige week in Den Haag om de stikstof en de PFAS-impasse te doorbreken, maar we zijn nog niet tevreden met de toezeggingen vanuit het kabinet. Minister Schouten liet weten dat er 500 miljoen euro extra beschikbaar komt om de stikstofproblematiek aan te pakken. Deze week maakt de minister maatregelen bekend.

Met zo’n 6.000 bezoekers en 1.000 voertuigen op het Malieveld demonstreerden werkgevers, werknemers én vakbonden. Branche- en ondernemersorganisaties schaarden zich achter de actiedag. Ook VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden ondersteunden de demonstratie en hebben de achterbannen opgeroepen om dat ook te doen.

Maar we doen meer.

Acties vanuit de regio

VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden en Bouwend Nederland hebben begin oktober een brief gestuurd naar de vier provinciebesturen in ons werkgebied (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht) om nogmaals de urgentie van de problemen te benadrukken. Richting het Rijk willen we we samen met de provincies een signaal afgeven om uit de impasse te komen.

 Overijssel

Met het college van GS in de provincie Overijssel heeft het gesprek inmiddels plaatsgevonden. De belangrijkste conclusies en aandachtspunten zijn (lees hier het volledige verslag).

  • Communicatie: er is meer duidelijkheid nodig op projectniveau: het verbeteren van de communicatie over de vergunningverlening rond het stikstofproces richting ondernemers én gemeenten is dringend noodzakelijk. Ook voor kopers van woningen is duidelijkheid nodig. Ook zij, als eigenaar van een woning, worden getroffen door de stikstofproblematiek.
  • Overbrugging personeel: onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om overbrugging van aanstaande personeelsproblemen mogelijk te maken (bv. bij bedrijven die geraakt worden door de stikstof en/of PFAS-problematiek).
  • Innovaties/verduurzaming: Oplossingen worden gezocht om deze situatie in de toekomst te voorkomen. Met verschillende partijen wordt gekeken naar oplossingen (o.a. vermijden van stikstof) voor de langere termijn. Structurele en robuuste (gebiedsgerichte) oplossingen moeten gevonden worden voor het stikstofprobleem via o.a. het toepassen van bronscheiding, toepassing technische innovaties en meer circulaire ketensamenwerking.

Tevens worden er werksessies georganiseerd over de beleidsregels stikstof. Vanuit het perspectief van natuur- & terreinbeheer, de overheid, de landbouw en vanuit de industrie, bouw & grond/water/infra worden regels besproken en ideeën voor aanpassing geïnventariseerd. Deelnemers aan dit overleg, naast VNO-NCW Midden, zijn o.a. verschillende branches waaronder Bouwend NL, RECRON, TLN, Metaalunie, MKB-infra en Cumela.

Utrecht

Tijdens de landelijke actiedag heeft directeur Ron van Gent van VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden het manifest Nederland staat op slot overhandigd aan Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, Hans Oosters en gedeputeerde Hanke Bruins Slots. Nader overleg met het provinciaal bestuur in Utrecht volgt op 7 november. Ook bij dit overleg wordt opgetrokken met branches als Bouwend NL en TLN.

Gelderland en Flevoland

Overleg met de provincie Gelderland is gepland op 11 november. Bij het overleg met Gedeputeerde Christianne van der Wal en Gedeputeerde Peter Drenth sluiten Bouwend NL, TLN, KNB en Cascade aan.

Overleg met de provincie Flevoland, met de Commissaris van de Koning, Leen Verbeek, en Gedeputeerde Harold Hofstra is gepland op 19 december a.s.

We houden u op de hoogte!

Voor meer aanvullende informatie stikstof:

 PFAS

Voor wat betreft het dossier PFAS is op landelijk niveau inmiddels afgesproken dat er wordt gewerkt aan een bijstelling van de norm waardoor bouwprojecten weer kunnen doorgaan (uiterlijk 1 december moet hierover meer duidelijkheid verschaft worden door de staatssecretaris). Ondertussen zal samen met gemeenten worden nagegaan of er alternatieven zijn te bedenken om het PFAS probleem al vóór de 1e december op te lossen. Zo zijn er al voorbeelden van gemeenten die niet wachten op de nieuwe landelijke regels en al bezig zijn om de norm te versoepelen. De VNG geeft bijvoorbeeld aan dat gezocht wordt naar mogelijkheden om op lokaal niveau de strenge PFAS-norm te versoepelen. Op basis van het Besluit Bodemkwaliteit zouden gemeenten op eigen grondgebied namelijk mogen afwijken van de strenge norm mits ze een besluit goed beargumenteren.  Deze norm zou dan moeten worden vastgesteld in samenspraak met de gemeenteraad.

Voor aanvullende informatie PFAS:

Contactpersoon
Rob Oostermeijer, hoofd beleid VNO-NCW Midden