Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Wat doet VNO-NCW voor haar leden in deze tijd

Afgelopen periode hebben we op diverse niveaus onze invloed uitgeoefend om ondernemers te steunen in deze tijd. Onze landelijke voorzitter Hans de Boer en MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof zijn dagelijks in gesprek met ministeries en geven regelmatig hun visie in actualiteitenprogramma’s.

Onderstaand een selectie uit de activiteiten op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.

Achterhoek
Al snel na het uitbreken van de coronacrisis zijn we met partners Achterhoek Verbindt gestart. Vanuit VNO-NCW Achterhoek hebben we zitting in het redactieteam; we delen ervaringen van ondernemers, informeren en inspireren Achterhoekse ondernemers in deze coronatijd. Op de website tref je artikelen en kun de videopodcasts van afgelopen periode terugkijken. We werken nu aan 10 actiepunten, waarvan er al een aantal in de videopodcasts van afgelopen weken zijn besproken. https://www.achterhoekverbindt.nl/

In de afgelopen periode hebben we veel contact gehad met gemeenten, zie https://www.vno-ncwmidden.nl/gemeenten-volop-in-actie/. Als je knelpunten ervaart in de contacten met gemeenten, laat het ons weten.

Provincie Gelderland

  • De gevolgen van COVID-19 voor Gelderland zijn op 29 mei jl. in de zesde editie van de Gelderse Impactmonitor weer in beeld gebracht.
  • Er is een herstelprogramma van 50 miljoen euro aangekondigd ten behoeve van structuurversterkende maatregelen van de Gelderse economie (o.a. gericht op cultuur, industrie, innovatie, mobiliteit). Daarnaast is er extra noodgeld beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van gemeenten en voor enkele specifieke regelingen (o.a. sociale initiatieven). Tevens is voor het Topfonds Gelderland, waarvan de uitvoering loopt via OOST NL, een extra 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor innovatieve bedrijven die geen krediet meer kunnen krijgen voor hun plannen.
  • De provincies Gelderland en Overijssel investeren voor het behoud van de industriële vitaliteit in Oost-Nederlanden zij bieden daartoe vanaf 3 juni de gelegenheid om aanvragen in te dienen voor het BOOST Vitale Industrie Programma. Er kan om een bijdrage worden gevraagd voor de inhuur van externe expertise om het bedrijf te ondersteunen bij het opstellen van scenario’s, acties en/of een herstructureringsplan als gevolg van de consequenties van de coronacrisis.
  • Voor MKB bedrijven met 5 tot 250 medewerkers is er een regeling(COVID-19 (Smart) Onderwijs & Arbeidsmarkt beschikbaar om vraaguitval te herstellen en medewerkers te behoeden voor een negatieve impact van de crisis. Het doel van deze regeling is om ondernemers en scholen, juist nu, de ruimte te geven om te investeren in medewerkers en aanpassingen in de organisatie.
  • Tevens hebben meer dan 1000 ondernemers gereageerd op de 0-meting van het ondernemerspanel Gelderland waarbij de nodige gevolgen voor Gelderse regio’s in beeld zijn gebracht. Voor Achterhoek: https://www.vno-ncwmidden.nl/wp-content/uploads/2020/05/Factsheet-onderzoek-gevolgen-coronacrisis-Achterhoek.pdf

Landelijk
Via digitale nieuwsbrieven hebben we onze leden afgelopen periode frequent geïnformeerd en dat blijven we doen. Ook onze landelijke website geeft actuele informatie, inclusief de coronacalculator om te berekenen hoe coronamaatregelen jouw onderneming kunnen helpen. Voor de verschillende protocollen heeft VNO-NCW samen met de brancheorganisaties de website https://www.mijncoronaprotocol.nl/ opgezet.

Landelijk zijn VNO-NCW en MKB-Nederland nauw betrokken bij de totstandkoming van het pakket maatregelen voor ondernemers. Recent is de informatie over de NOW 2 regeling beschikbaar gekomen. We horen graag jouw ervaringen of knelpunten, deze kan je melden bij regiomanager Wilma Elbertsen, elbertsen@vno-ncwmidden.nl.