Bijeenkomst HR-kring VNO-NCW Midden

/Bijeenkomst HR-kring VNO-NCW Midden
Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Op donderdag 22 februari aanstaande vindt de eerstvolgende bijeenkomst van de HR-kring VNO-NCW Midden plaats bij Van der Valk Hotel Apeldoorn – De Cantharel in Apeldoorn. Het centrale thema is “Bent u klaar voor de AVG?”

In 2016 is de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangenomen door het Europees Parlement en de Europese Raad. Deze privacy wet gaat over de ‘bescherming van natuurlijke personen wanneer hun gegevens worden verwerkt door bedrijven en overheden’: hoe ga je om met gegevens en de privacy van mensen. Wat is wel en niet toegestaan?

Deze verordening vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995 waar onze Nederlandse Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) uit voort is gekomen. Die Wbp is nu nog geldig, maar vervalt per 25 mei 2018. Dan zal íedere organisatie die persoonsgegevens van Europeanen verwerkt, moeten voldoen aan deze AVG. Het niet compliant zijn kan leiden tot boetes tot maar liefst 20 miljoen Euro. mr. Barbara Goossens, advocaat bij Bosselaar en Strengers Advocaten neemt u deze middag mee door de AVG, wijst u op de belangrijkste veranderingen en wat u moet regelen.

De AVG heeft invloed op de gehele bedrijfsvoering. Uiteraard ontkomen ook HRM processen niet aan de invloed van de AVG. Denk hierbij aan het vastleggen van ziekteverzuim, het uitwisselen van gegevens met andere organisaties en het werving- en selectieproces. Is uw organisatie voorbereid?

Programma
15.30 – 16.00 uur             Inloop met koffie en thee
16.00 – 16.10 uur             Introductie door de voorzitter van de HR-kring, Bart Duijs
16.10 – 16.45 uur             Impact van de AVG, door Barbara Goossens
16.45 – 17.30 uur             Debat
17.30 – 18.00 uur              Netwerkborrel

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via e-mail hagen@vno-ncwmidden.nl of via deze link (de eerste keer wordt u gevraagd zich aan te melden bij Eventbrite)

Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en inbreng. Doet u daarom mee in ons open debat!