Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Ondernemersklimaat bij gemeenten: Ruimte voor verbetering

Er is nog ruimte voor het verbeteren van het ondernemersklimaat binnen gemeenten. Dat is de uitkomst van het Ondernemerspanel Verkiezingen van VNO-NCW Midden. De vragen over onder andere energietransitie, ruimtelijke ordening en arbeidsmarkt werden voorgelegd aan zowel ondernemers als politieke partijen die meedoen met de verkiezingen. Ondernemers beoordelen het ondernemersklimaat in Flevoland gemiddeld met een 6.6, in Gelderland is dat een 6.4 en in Overijssel gemiddeld met een 6.6. Aan de ondervraagde politieke partijen is gevraagd welk cijfer zij verwachtten te krijgen van de ondernemers. De verwachting van de partijen in Gelderland is een 6.9 en in Overijssel een 6.8. Voor Flevoland kwam de verwachting van de partijen uit op een 6.8, een belangrijke kanttekening hierbij is dat politieke partijen de enquête nauwelijks ingevuld hebben.

Zowel ondernemers als politieke partijen geven aan dat er kansen liggen voor investeringen. Ondernemers zien vooral mogelijkheden voor woningbouw en huisvesting. Om nieuwe medewerkers aan te kunnen trekken moet er immers voldoende woonruimte beschikbaar zijn. Er moet daarnaast wel voldoende ruimte blijven om te ondernemen. Politieke partijen leggen de meeste nadruk op de energietransitie en circulaire economie, daarna komt woningbouw.

Magere voldoende dienstverlening
Aan de panelleden is verder gevraagd hoe zij de gemeentelijke dienstverlening beoordelen. Hier kwam in Flevoland een gemiddeld cijfer van 5.6 uit, waar de politieke partijen een 6.8 verwachtten. In Gelderland was het gemiddelde cijfer een 6.1, de verwachting van de politieke partijen was een 6.4. In Overijssel kwam het gemiddelde op een 6.5, waar de politieke partijen een 6.4 verwachtten. Bij alle drie een een zeer magere tot magere voldoende. Sommige ondernemers zijn zeer positief zijn over de gemeentelijke dienstverlening, tegelijkertijd geeft ongeveer 1 op de 5 respondenten een (ruime) onvoldoende.

Uit de resultaten blijkt verder dat op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken ondernemers zich nog weinig ondersteund voelen door de gemeente. Meer dan de helft van de bevraagde ondernemers in zowel Flevoland, Gelderland en Overijssel geeft aan slecht tot matig op de hoogte te zijn van de netcapaciteitsproblemen. Ook geeft een meerderheid aan zich slecht tot matig geholpen te voelen om hun pand te verduurzamen en aan de slag te gaan met een circulaire bedrijfsvoering. Er ligt een kans voor nieuwe coalitiepartijen om deze tekortkomingen om te zetten in nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen.

Vertrouwen terugwinnen
Wat opvalt is dat veel politieke partijen ook zelf lage cijfers uitdelen aan het door hen gecreëerde ondernemersklimaat en dienstverlening. Bovendien geeft een groot aandeel van de deelnemende ondernemers de gemeentes een (ruime) onvoldoende.

Op 6 april om 16:30 uur zal VNO-NCW Midden de cijfers toelichten tijdens een online bijeenkomst. Hierbij zal VNO-NCW Midden de nieuwe gemeenteraden op het hart drukken om de zorgen van ondernemers serieus te nemen om het vertrouwen van ondernemers terug te winnen. Wil jij je stem laten horen? Meld je dan snel aan via info@vno-ncwmidden.nl o.v.v. uitkomst Ondernemerspanel Verkiezingen.

Klik hier om de resultaten van het Ondernemerspanel Flevoland te bekijken.
Klik hier om de resultaten van het Ondernemerspanel Gelderland te bekijken.
Klik hier om de resultaten van het Ondernemerspanel Overijssel te bekijken.

Klik hier om de peiling politieke partijen Flevoland te bekijken.
Klik hier om de peiling politieke partijen Gelderland te bekijken.
Klik hier om de peiling politieke partijen Overijssel te bekijken.