Innovatie en Duurzaamheid

Foto: Jaap Baart

VNO-NCW Midden steekt veel kennis en tijd in de ondersteuning van regionale ondernemers in de transitie naar nieuwe energie en een circulaire economie, vanuit de overtuiging dat innovatie en ondernemerschap oplossingen bieden die de uitputting van grondstoffen stoppen. Circulair ondernemen geeft kansen voor groei en werkgelegenheid.

CIRCLES

Om (mkb-)bedrijven en maatschappelijke organisaties bewust te maken van de noodzaak en voordelen van transformeren hebben 12 partners op initiatief van Stichting Kiemt en VNO-NCW Midden een brede aanpak ontwikkeld. Zij zijn verenigd in een cluster, CIRCLES: het platform voor iedereen – ondernemers, initiatieven en overheden – in Oost-Nederland die wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Dit cluster is gebaseerd op sterk aanwezige sectoren, zoals de maakindustrie, de biobased economy en de bouwsector. Geworteld in het verleden, maar met de blik op vernieuwing en de toekomst.

www.circles.nu

Energietransitie

Voor een energieneutrale, duurzame toekomst is VNO-NCW Midden in alle provincies actief betrokken in regionale en/of provinciale energietransitieprogramma’s en projecten (Gelders Energieakkoord, Nieuwe Energie Overijssel, Achterhoek Onderneemt Duurzaam, circulaire economie gemeente Amersfoort). In 2018 staat energiebesparing bij bedrijven op bedrijventerreinen centraal (aanpak samen met gemeente, omgevingsdienst, lokale bedrijvenkringen e.a.)

Het Europese energiebesparingsproject MKB EnergyCheckUp is vorig jaar succesvol afgesloten, 26% van de ruim 1000 gebruikers van de online energiescan gaat over tot het nemen van energiemaatregelen. De onafhankelijke energiescan blijft beschikbaar als tool voor mkb-bedrijven.

www.energycheckup.nl

Meer informatie

Christian Lorist, programmamanager CIRCLES en regiomanager VNO-NCW Stedendriehoek