Foto: Jaap Baart

Innovatie en Duurzaamheid

VNO-NCW Midden steekt veel kennis en tijd in de ondersteuning van regionale ondernemers in de transitie naar nieuwe energie en een circulaire economie, vanuit de overtuiging dat innovatie en ondernemerschap oplossingen bieden die de uitputting van grondstoffen stoppen. Circulair ondernemen geeft kansen voor groei en werkgelegenheid.

Waar werken we aan:

  • Sterke profilering in ‘Brussel’ door Innovatieprofiel Oost-Nederland Think East Netherlands. Nadruk op veelzijdige, innovatieve maakindustrie, food en health. Toegang tot subsidies, kansen voor bedrijfsleven. Wij zijn partner.
  • 317 Groene Groeiers, 45 uitdagingen. Landelijk platform regionale vereniging VNO-NCW voor ondernemers met circulaire, duurzame ambities. Doe mee! Kosteloos voor leden.
  • Meer dan 75 samenwerkingsverbanden van bedrijven rondom circulaire ketens, ondersteund vanuit CIRCLES. Wij zijn initiatiefnemer en projectpartner van dit circulaire platform.
  • Met de Sigma workshops voor meer dan 10 miljoen aan potentiële circulaire transacties in beeld gebracht bij mkb-bedrijven in maakindustrie.
  • Veel activiteiten speciaal gericht op industriële leden: BOOST, BRZO-netwerk, Masterclass Veiligheid Midden, IndustrieTOP, Industrietafel VNO-NCW Midden.
  • Wij werken mee aan haalbare en betaalbare energietransities, o.a. via provinciale programma’s Gelders EnergieakkoordNieuwe Energie Overijssel. Veel projecten, middelen en businesskansen voor ondernemers.
  • Wij zetten ons in Overijssel in voor verduurzamen bedrijventerreinen en biodiversiteit. Maak gebruik van het traject Natuurlijk Kapitaal / Natuur voor elkaar!
  • Wij informeren ondernemers over SDGs, de 17 VN-duurzame werelddoelen. Bedrijven maken het verschil.
  • Wij informeren ondernemers over de Wet Informatieplicht Energiebesparing, die per 1 juli 2019 in werking is getreden en ondersteunen met tools. Projectpartner van de campagne WATTjemoetenweten.nl

CIRCLES

Om (mkb-)bedrijven en maatschappelijke organisaties bewust te maken van de noodzaak en voordelen van transformeren hebben 12 partners op initiatief van Stichting Kiemt en VNO-NCW Midden een brede aanpak ontwikkeld. Zij zijn verenigd in een cluster, CIRCLES: het platform voor iedereen – ondernemers, initiatieven en overheden – in Oost-Nederland die wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Dit cluster is gebaseerd op sterk aanwezige sectoren, zoals de maakindustrie, de biobased economy en de bouwsector. Geworteld in het verleden, maar met de blik op vernieuwing en de toekomst.

www.circles.nu

Meer informatie

Christian Lorist, programmamanager CIRCLES en regiomanager VNO-NCW Stedendriehoek