Foto: Jaap Baart

Energie, Circulair en Groeien

VNO-NCW Midden steekt veel kennis en tijd in de ondersteuning van regionale ondernemers in de transitie naar nieuwe energie en een circulaire economie, vanuit de overtuiging dat innovatie en ondernemerschap oplossingen bieden die de uitputting van grondstoffen stoppen. Circulair ondernemen geeft kansen voor groei en werkgelegenheid.

Waar werken we aan:

Energietransitie

Wij zijn intensief betrokken bij energiebesparingsinitiatieven en – projecten, die veelal gestimuleerd worden door provinciale financiering. Voorbeelden zijn Overijssel Bespaart (Almelo, Deventer), Arnhem Aan en Achterhoek Onderneemt Duurzaam. Om de energietransitie in de provincies en regio’s te stimuleren en te versnellen zijn we kernpartner van Nieuwe Energie Overijssel en het Gelders Energieakkoord, in de provincie Utrecht zijn we betrokken bij het Energietransitieplan.

Wij zijn partner van de WATT-campagne, die de energiebesparingsverplichting die per 1 juli 2019 geldt, onder de aandacht van ondernemers bracht. We hebben met de campagne 269.709 ondernemers bereikt en gaan door met het informeren van onze achterban over eHerkenning en het Milieubeheerprogramma.

Circulair ondernemen

Wij zijn samen met Kiemt initiatiefnemer van het platform voor circulair ondernemen in Oost-Nederland, CIRCLES, waarbij 12 partners zijn aangesloten. Er zijn sinds de oprichting in 2015 500 gesprekken met bedrijven en instellingen gevoerd, 150 organisaties en/of bedrijven aan elkaar gekoppeld, 75 bedrijven doorverwezen bij een concrete vraag naar meer informatie en 90 samenwerkingen ontstaan tussen groepen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Met de Sigma workshops is voor meer dan 10 miljoen aan potentiële circulaire transacties in beeld gebracht bij mkb-bedrijven in maakindustrie. Kennis delen en informeren klinkt eenvoudig, maar in de wirwar van mogelijkheden, samenwerkingen en projecten is het noodzaak dat je de weg kent, kunt doorvragen en anticiperen op de behoefte in de markt. Provincies Gelderland en Overijssel hebben in 2019 hun financiering van het CIRCLES-netwerk met 3 jaar verlengd.

www.circles.nu

Groene Groeiers

Het landelijke Groene Groeiers-netwerk van VNO-NCW is gegroeid naar 344 leden met 46 uitdagingen (2018: 292 / 30). Het platform richt zich op matchmaking tussen vraag en aanbod op circulair gebied en is gratis voor leden VNO-NCW Midden.

www.groenegroeiers.nl

 

 

Meer informatie

Christian Lorist (projectmanager) en Helga Brenninkmeijer (regiomanager Flevoland en provincie Utrecht)