Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Gelderse ondernemers verwachten herstel in 2021

De vierde peiling van het corona ondernemerspanel schetst een positiever
beeld bij ondernemers. Meer ondernemers kijken weer voorzichtig vooruit.
Het percentage ondernemingen dat een vergelijkbare of een hogere omzet
weet te realiseren groeit ten opzichte van een jaar eerder. In totaal namen
er 1166 ondernemers deel aan het vierde onderzoek in maart 2021.
Respondenten zijn zowel ondernemers met personeel als zzp’ers, en
afkomstig uit alle sectoren.

Percentage bedrijven dat minder omzet realiseert daalt
Bij 58% van de ondernemers is nog sprake van omzetdaling. Dat is met name het
geval bij ondernemingen, die actief zijn in de horeca (95%), cultuur (93%) en sport
en recreatie (93%). . Ondernemingen uit de sectoren landbouw (65%), groothandel
(60%), de bouw- en installatietechniek (60%) en industrie (54%) hebben relatief
vaak te maken met een omzetstijging of een omzet die vergelijkbaar is met een jaar
eerder.

Investeringsbereidheid neemt toe
Ruim meer dan de helft (65%) van de Gelderse ondernemingen heeft komend jaar
plannen om te investeren. Er is vooral veel bereidheid om te investeren in de
(bij)scholing van personeel en het aantrekken van nieuw personeel maar ook in
marketing, digitalisering en automatiseren. Zo’n 41% denkt aan investeringen tot €
50.000,-, 17% tussen de € 50.000,- en € 100.000,- en 7% van de ondernemingen
denkt meer dan € 1 miljoen te gaan investeren.

Ondersteuningsmaatregelen
De waardering voor de hulpmaatregelen is in maart 2021 op het laagste niveau van
alle vier de metingen; met een gemiddeld rapportcijfer van een 6,5 is de algemene
tevredenheid over de maatregelen relatief laag. Ondernemers hebben vooral
behoefte aan maatwerk. Daarnaast is men niet alleen op zoek naar meer
duidelijkheid over de maatregelen zelf maar ook naar meer perspectief voor de
toekomst.

Verwachte gevolgen coronacrisis
De groep ondernemers, die negatieve gevolgen van de coronacrisis verwacht, is in
maart 2021 gedaald naar 53%. Een jaar eerder bij de start van de coronacrisis was
dat nog 85% van de ondernemingen.

Ondernemerspanel
Het corona ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland
Midden, Oost NL en provincie Gelderland. In een reeks van panelonderzoeken wordt
Gelderse ondernemers gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis. Vragen over
omzetdaling, tevredenheid over ondersteuningsmaatregelen en wel of niet uitstel van
investeringen zijn onderdeel van het onderzoek.

Download hier de Resultaten Ondernemerspanel Gelderland

Download hieronder de factsheet per regio: