Nieuws
Contact

Bezoekadres
Boogschutterstraat 1c
7324 AE Apeldoorn
+31555222606
info@vno-ncwmidden.nl

KvK: 40650351
BTW nummer: NL009890178B01

Investeringsbereidheid Gelderse ondernemers groeit weer

Uit de derde peiling van het corona ondernemerspanel blijkt dat 60% van de ondernemers in Gelderland nog steeds te maken heeft met omzetdaling. Tegelijkertijd groeit de groep die investeringen niet meer uitstelt van 43 naar 50%.
1.050 ondernemers uit Gelderland namen deel aan de meting in november. Respondenten zijn zowel ondernemers met personeel als zzp’ers, en afkomstig uit alle sectoren.

Het corona ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en provincie Gelderland. In een reeks van panelonderzoeken wordt Gelderse ondernemers gevraagd naar de gevolgen van de coronacrisis. Vragen over omzetdaling, tevredenheid over ondersteuningsmaatregelen en wel of niet uitstel van investeringen zijn onderdeel van het onderzoek.

Omzetdaling blijft
Bij 60% van de ondernemers is nog sprake van omzetdaling. 16% meldt een omzetstijging, in juli was dit nog 10%. 23% van de respondenten noteert een gelijkblijvende omzet. Nog steeds verwacht 60% van de ondernemers dat de coronacrisis matige tot zware negatieve gevolgen zal hebben voor de onderneming, bijvoorbeeld ontslag. Dit percentage was in juli nog 64%.

Investeringen minder vaak uitgesteld
Het wegvallen van orders blijft ook in de derde meting een groot knelpunt voor de investeringsbereidheid. Een derde van de ondernemers stelt (vervangings-) investeringen uit. Logischerwijs zijn het vooral de ondernemers in de sectoren horeca (84%), sport en recreatie (76%) en cultuur (76%) die vaak investeringen uitstellen. Positief ten opzichte van de tweede peiling is dat 50% (was 43%) investeringen niet langer uit- of afstelt. Ondernemers zien ook kansen; 1 op de 4 respondenten ontwikkelde in de afgelopen periode nieuwe producten of diensten.

Impact op werkgelegenheid verschilt
In juli meldde nog 35% van de respondenten meer personeel te hebben dan werk. Vier maanden later is dit percentage gedaald naar 17%. De dreiging van ontslag is daarmee nog niet voorbij. Ook blijkt uit de meting dat 21% van de zzp’ers overweegt om geheel of gedeeltelijk weer in loondienst te gaan.
Ondernemingen die nu of binnen 3 maanden een personeelstekort verwachten, staan meer en meer open voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt of uit andere sectoren (zij-instromers). Dat biedt perspectief voor werkzoekenden.

– Download hier de totale rapportage van de derde meting van het Gelderse Ondernemerspanel 

– Download hieronder de factsheet per regio: