Over ons

VNO-NCW Midden is een van de vijf krachtige regionale verenigingen van VNO-NCW, de grootste ondernemersvereniging van Nederland. Wij maken ons sterk voor een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht en zorgen ervoor dat de stem van ondernemers te horen is in de regionale economie. Ondernemers ontmoeten elkaar in de regio en staan aan de basis van veel projecten voor nieuw en duurzaam ondernemerschap.

Voor een effectieve, regionale lobby werken we nauw samen met MKB-Nederland Midden, lokale ondernemersverenigingen, brancheverenigingen en andere belanghebbenden. Door de verbondenheid met VNO-NCW klinkt het geluid uit de regio ook door in landelijk en Europees beleid.

VNO-NCW Midden | Boogschutterstraat 1c | HNK, 10e verdieping | 7324 AE Apeldoorn
info@vno-ncwmidden.nl | 055 – 5222606

Het team

Een hecht team medewerkers ondersteunt de besturen en leden bij alle verenigingsactiviteiten. Het verenigingsbureau is gevestigd in Apeldoorn.

Ron van Gent
directeur
Hans Bakker
regiomanager MKB-Nederland Midden
Helga Brenninkmeijer
regiomanager VNO-NCW MKB provincie Utrecht
Mariska Bruil-de Vos
regiosecretaresse Twente en Zwolle/ ledenadministratie
Rob Dal
regiomanager Flevoland en VeluweVallei
Wilma Elbertsen
regiomanager Achterhoek
Anneke Hafkamp
projectsecretaresse
Sanne Hagen
secretaresse bestuur en directie
Anouska Hofman
regiosecretaresse Achterhoek en Stedendriehoek
Marc Kemink
mobiliteitsmakelaar regio Arnhem-Nijmegen
Loes Klanderman-Brijker
regiomanager Stedendriehoek en provincie Utrecht
Marsha Krosenbrink-Zoeteman
communicatiemedewerker
Christian Lorist
regiomanager Stedendriehoek/projectleider
Natasja Luten
regiosecretaresse Flevoland en VeluweVallei / ledenadministratie
Tom Masselink
regiomanager Twente
Robert Neijenhuijs
secretaris Platform Defensie-Bedrijfsleven Midden
Auke Oosterhoff
regiomanager regio Zwolle
Rob Oostermeijer
hoofd beleidszaken
Eugenie Savrij Droste
regiomanager Rivierenland
Roelof Siebers
medewerker financiële administratie
Tjerry Verhoeven
regiomanager Arnhem-Nijmegen
José Vermeulen
regiosecretaresse Rivierenland, regio Arnhem-Nijmegen en provincie Utrecht
Gerreke de Weijer
communicatiemanager
1
/ 01

Algemeen Bestuur

Algemeen bestuursleden VNO-NCW Midden zijn de regiovoorzitters, samen met de penningmeester, de provinciale voorzitters en de verenigingsvoorzitter en verenigingsdirecteur. De provinciale voorzitters vertegenwoordigen de leden in het algemeen bestuur VNO-NCW landelijk, de verenigingsvoorzitter heeft daarnaast ook zitting in het dagelijks bestuur VNO-NCW.

Marcel Hielkema
voorzitter
Ron van Gent
directeur
Stefan Klijn
penningmeester
Bernard de Graaf
regionaal voorzitter Arnhem-Nijmegen
Rob Eradus
regionaal- en provinciaal voorzitter provincie Utrecht
Hajé de Jager
regionaal- en provinciaal voorzitter Flevoland
Koen Knufing
regionaal voorzitter Achterhoek
Hans Kroeze
regionaal voorzitter Twente, provinciaal voorzitter Overijssel
Laurens de Lange
regionaal voorzitter regio Zwolle
Rijn Platteel
regionaal voorzitter Stedendriehoek
Martin Ruiter
regionaal voorzitter VeluweVallei
Hans van Zuijdam
regionaal voorzitter Rivierenland
Pieter-Jan Helmink
bestuurslid Jong Management
1
/ 01